Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015: Jyrkkä progressio tuntuu Suomessa

26.11.2015  |  Vuosi 2015

Pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu muita maita kireämmäksi. Esimerkiksi suomalaisittain keskipalkkaa eli 41 800 euroa vuodessa ansaitsevaa verotetaan 2,7 prosenttiyksikköä kireämmin kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin.

Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Vertailun suurituloisinta, 135 800 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa, verotetaan Suomessa peräti 7,3 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Suurituloisen tuloveroprosentti on vertailumaista kolmanneksi korkein Belgian ja Italian jälkeen.

Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa* neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.

Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suomessa varsin ankarasti jo pienehköillä tulotasoilla. Lisätulon marginaaliverot ovat kaikilla tarkastelun tulotasoilla kireämpiä kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Vertailun korkeimmalla esimerkkipalkkatasolla suomalaisen palkansaajan marginaaliveroprosentti on 8,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin muualla Euroopassa.

”Vuonna 2015 palkkaverotus kiristyi Suomessa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Muualla yleisempänä linjana on veropolitiikan suuntaaminen talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavaksi tuloverotuksen kannustavuutta parantamalla”, Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa. 

Lisätietoja:
pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, puh. 09 6188 7326, 050 536 4126

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 -selvitys (pdf)
Kansainvälisen palkkaverovertailun graafit (pdf)

* Selvityksen maat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Veronmaksajain Keskusliitto on julkaissut kansainvälistä vertailutietoa työn ja palkan verotuksesta vuodesta 1995 lähtien.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.