Kulutusverotus kiristynyt Suomessa ja Euroopassa

08.04.2015  |  Vuosi 2015

Suomessa kulutusverotusta on kuluneen vaalikauden aikana kiristetty yhteensä 2,4 miljardia euroa vuositasolla. Kulutusveroja on korotettu laajalti myös muualla Euroopassa finanssikriisin jälkeen.

Tämä käy ilmi Veronmaksajien ekonomisti Leena Savolaisen selvityksestä ”Verottaja kuluttajan kukkarolla”. Selvityksessä on vertailtu kulutusverotusta EU- ja OECD-maissa.

- Verotuksen painopistettä on perusteltua asteittain siirtää työnteon verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamisen suuntaan. Kulutusverotusta on kuitenkin jo huomattavasti kiristetty. Jatkossa verorakennetta olisikin hyvä uudistaa ensisijaisesti ansiotulojen verotusta keventämällä, Savolainen arvioi.

Arvonlisäverokantojen korotuksen osuus vaalikauden kiristyksistä on noin 900 milj. euroa. Finanssikriisin alun jälkeen kolme neljästä EU-maasta on kiristänyt arvonlisäveroa. Suomen 24 prosentin yleinen arvonlisäverokanta on kansainvälisesti vertailtuna korkea, mutta matalampi kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kaikkein korkein 27 prosentin arvonlisäverokanta on Unkarissa, jossa verokanta on noussut peräti seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Kulutusverot tuottivat vuonna 2014 valtion kassaan runsaat 29 miljardia euroa, joka on kolmannes kaikista Suomessa kerätyistä veroista. Kulutusverojen osuus kaikista verotuotoista on Suomessa hieman eurooppalaista keskitasoa suurempi.

Kulutusverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli Suomessa runsaat 14 prosenttia vuonna 2014. Tällä tavoin mitattuna Suomen kulutusverotus on EU-maiden kärkijoukossa.

Suomi on kansainvälisesti vertaillen myös kireän valmisteverotuksen maa, jossa keskeisimpiä valmisteveroja ovat energiaverot sekä tupakka- ja alkoholivero. Eri verojen yhteenlaskettu osuus bensiinin hinnasta on 64 prosenttia ja tupakka-askin hinnasta 82 prosenttia.

Ajoneuvojen verotus on Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna melko kireää. Sekä EU:n tasolla että Suomessa on suuntauksena siirtää ajoneuvojen verotuksen painopiste auton hankinnasta käyttövaiheen verotukseen.

Lisätiedot: ekonomisti Leena Savolainen, Veronmaksajat, 09 6188 7327, 045 6711 900.

Verottaja kuluttajan kukkarolla -selvitys (pdf)
Selvityksen graafeja kalvoina (pdf)
Kulutusveromuutokset vaalikaudella (pdf)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.