Veronmaksajien Lehtinen sote-luonnoksista: Kuntien veropaineiden pienentäminen myönteistä

29.06.2016  |  Vuosi 2016

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää kuntiin kohdistuvien verotuksen kiristyspaineiden selvää hillitsemistä myönteisenä hallituksen tänään julkaisemissa sote-uudistuksen luonnoksissa.

- Hallituksen nyt julkaisemissa luonnoksissa sote-uudistuksen kunnille aiheuttamia veropaineita pienennetään huomattavasti. Tämä on myönteinen askel edessä olevalla hyvin haastavalla tiellä.

Sote-uudistuksessa ansiotulojen verotusta ollaan muokkaamassa ennennäkemättömällä tavalla. Lähes kaksi kolmasosaa nykyisestä kunnallisverosta aiotaan uudistuksessa siirtää suoraan valtion progressiiviseen verotukseen. Samalla kuntien veroprosentteja alennetaan uudistuksen käynnistysvuonna kaavamaisesti.

- Uudistuksessa on lähtökohtainen rakenteellinen epäsuhta. Valtion verotus kiristyy varmasti, kunnallisverojen vastaava keveneminen on epävarmaa, varsinkin tulevaisuudessa.

- Kunnallisveroprosenttien pakkoleikkurilla ei kuntien veropaineisiin vaikuteta, vaan ratkaisevaa on valtionosuusjärjestelmän ja verotulojen tasauksen uudistaminen samassa yhteydessä.

- Tältä osin nyt luonnosteltu ratkaisu purkaa pahimpia kiristyspaineita olennaisesti, Lehtinen arvioi.

- Verotus ei saa uudistuksessa kokonaisuutena kiristyä. Kenenkään palkkaverotus ei saa myöskään nousta. Hallituksen on pidettävä myös uudistuksen jatkovalmistelussa tiukasti kiinni näistä linjauksistaan.

Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja aiotaan vuonna 2019 alentaa kaavamaisesti 12,30 prosenttiyksiköllä samalla, kun valtion progressiivista verotusta kiristetään. Kuntien veronkorotuksia on myös tämän jälkeen tarkoitus hillitä siirtymäaikana. Perustuslaki asettaa omat rajoituksensa sille, miten voimakkaasti ja pitkään kuntien oikeuteen päättää kunnallisveroprosenteista voidaan puuttua uudistuksen yhteydessä.

Käytännössä olennaista kuitenkin on, millaiset paineet eri kuntien veronkorotuksiin uudistus tulee aiheuttamaan. Suurin riski verojen kiristymiselle tulevaisuudessa on sellaisissa kunnissa, jotka tähän asti ovat tuottaneet sote-palvelut erityisen tehokkaasti, jolloin usein keskimääräistä suurempi osa kunnallisverosta käytetään nykyisin muihin palveluihin kuin soteen.

- Hallituksen luonnostelemilla muutoksilla tullaan melko hyvin vastaan monia sote-palvelut nyt tehokkaasti tuottaneita kuntia, Lehtinen arvioi.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652
ekonomisti Leena Savolainen, p. 045 671 1900

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.