Veronmaksajien Lehtinen: Toimi-hankkeen linjaukset hyvä perusta sosiaaliturvan uudistamiselle

25.02.2019  |  Vuosi 2019

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan Toimi-hankkeen linjaamat viisi peruspilaria ovat hyvä pohja keskustelulle ensi vaalikaudella käynnistettävästä laajasta sosiaaliturvan uudistuksesta. Lehtinen oli mukana hankkeen parlamentaarisessa seurantaryhmässä.

- Nyt on laajasti yhdessä todettu, että sosiaaliturvan tulee tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista, Lehtinen sanoo.

- Tärkeä yhteisesti hyväksytty lähtökohta on myös se, että sosiaaliturvan on tuettava yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.

Näiden peruslinjausten varassa on hyvä rakentaa sosiaaliturvaa, joka edistää laajasti jaettua tavoitetta työllisyysasteen selkeästä nostamisesta lähivuosina ja vuosikymmeninä.

Lehtinen kiittää Toimi-hankkeen parlamentaarisen seurantaryhmän hyvää henkeä ja valmistelun ammattimaista otetta. Ratkaisuja sosiaaliturvan ongelmiin on haettu ennakkoluulottomasti mutta samalla huolellisesti linjauksia punniten.

- Edessä ovat sosiaaliturvavaalit. Kansalaisilla ja koko hyvinvointiyhteiskunnalla on niissä paljon pelissä. Siksi keskustelussa tulisi välttää kevytmielistä populismia ja lyhytnäköistä irtopisteiden hakua. Toimi-hankkeessa tämä onnistui hyvin.

Lehtinen muistuttaa, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on väestön ikääntyessä suurten haasteiden edessä. Suomen on löydettävä tehokkaat keinot työllisyyden selkeäksi parantamiseksi, jotta kansalaisten tarvitsemien julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen rahoitusperusta voidaan jatkossakin turvata. Päättäjiltä on syytä odottaa rohkeutta rakenteellisissa uudistuksissa.

- Sosiaaliturvan uudistuksella on parannettava työnteon kannustimia ja purettava suoranaisia kannustinloukkuja.

- Kaikkia on kannustettava mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan työelämään ja yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen.

On myös toivottavaa, että kohti käytännön uudistusta edettäessä keskusteluun saadaan mukaan riittävästi konkretiaa ja realismia.

- Jos haluamme ehkäistä syrjäytymistä, parantaa kannustavuutta ja kohentaa työllisyyttä toteuttamiskelpoisella ja rahoitettavissa olevalla mallilla, vastaus ei ole kaavamainen ja vastikkeeton perustulo, Lehtinen arvioi.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.