Harmaa talous ja veroparatiisit kuriin

02.12.2013  |  Vuosi 2013

Verotustaan saa suunnitella, mutta sitä ei saa kiertää.

Yrityksen talousasioista vastaaville verosuunnittelu on suorastaan velvollisuus. Talousjohtaja ei hoitaisi hommiaan, jos hän jättäisi kokonaan vaille huomiota eri toimintavaihtoehtojen vaikutukset yrityksen maksamiin veroihin.

Verosuunnittelu on siis luonnollinen ja välttämätön osa jokaisen yrityksen taloussuunnittelua.

Entä sitten yksityinen henkilö?

Kansalaisen verosuunnittelu tarkoittaa yleensä tarpeettomien ja mahdollisesti kalliiden virheiden välttämistä.

Tärkeintä on siis, että osaa tehdä asiat oikein ja tuntee eri vaihtoehtojen verovaikutukset.

Verotuksen suunnittelu on myös ennakointia. Velvoitteistaan on helpompi suoriutua, jos tietää riittävällä tarkkuudella jo etukäteen, mitä ne ovat.

* * *

Veronsa rehellisesti maksavan kansalaisen näkökulmasta harmaa talous ja siihen liittyvä verojen kiertäminen on omasta taskusta pois. Kun joku jättää veronsa maksamatta, joutuvat muut maksamaan hänenkin puolestaan.

Harmaan talouden harjoittaja syö siis rehellisen veronmaksajan pöydässä.

Harmaata taloutta vastaan on käytävä sitkeää ja määrätietoista taistelua.

Vanha yleissääntö pätee edelleen: hyvässä verotuksessa yhdistyvät laaja veropohja ja kohtuulliset veroprosentit.

Kaikki maksavat, mutta kohtuullisesti.

* * *

Lakeja on noudatettava ja lain mukaiset verot maksettava.

Veronsa maksavan kansalaisen on puolestaan voitava luottaa siihen, että kun hän toimii huolellisesti lain mukaan, niin verotus on myös käytännössä kunnossa.

Asiaa helpottaa, jos lakien soveltaminen on ennustettavaa ja lakien nojalla annetut ohjeet ovat selkeitä ja yksiselitteisiä.

Tulkinnanvaraiset säädökset ja ohjeet tekevät lain noudattamisesta edelleen toisinaan tarpeettoman haastavaa, vaikka edistystä onkin tapahtunut.

* * *

Talousrikollisuutta vastaan on toimittava tehokkaasti, ja tästä kaikki lienevät yhtä mieltä.

Toisaalta on myös toimintaa, joka on muodollisesti lain mukaista, mutta ei kuitenkaan toivottavaa saati yleisesti hyväksyttyä.

Esimerkiksi veroparatiisien hyödyntäminen verotuksen välttelyssä ei ole toivottavaa silloinkaan, kun siinä ei suoranaisesti rikota lakeja.

Veroparatiisit on syytä saada kuriin, tästäkin useimmat lienevät yhtä mieltä.

Kansainvälinen yhteistyö on tässä avainasemassa, sillä yksittäiset maat eivät pysty muuttamaan globaalin talousjärjestelmän toimintamekanismeja.

Tehokkain tapa vaikuttaa yritysten ja yksittäisten kansalaisten laajamittaiseen toimimiseen veroparatiiseissa lienee kielteinen julkisuus, joka tällaisen toiminnan paljastumisesta seuraa.

Kiinnijäämisen riskin on oltava riittävän suuri.

Veroparatiisit on siksi läpivalaistava mahdollisimman tehokkaasti. Tämä edellyttää sekä viranomaisten tiedonsaannin parantamista että yleisöjulkisuuden lisäämistä.

* * *

Missä sitten menee tavallisen ja yleisesti hyväksyttävän verosuunnittelun ulkoraja?

Yksiselitteistä yleistä rajausta ei ole helppo ilmaista.

Tässä kuitenkin yksi mahdollinen nyrkkisääntö:

Jos jokin taloudellinen toimenpide on täysin keinotekoinen ja tehdään pelkästään verotuksen välttämiseksi, ei kyse ole hyväksyttävästä toiminnasta.

Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja
Veronmaksajain Keskusliitto

Kolumni julkaistiin Taloustaito-lehdessä 4.12.2013.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.