Nalle ja Sixten, molemmat puolet

09.09.2013  |  Vuosi 2013

Finanssikriisi, eurokriisi, vaihtotaseen alijäämä, menetetty kilpailukyky, julkinen velka, kestävyysvaje…

Maailma ja Suomi etenevät talouskriisistä ja rakennemuutoksesta toiseen. Ongelmien lista tuntuu jatkuvasti pidemmältä kuin toimivien ratkaisujen luettelo – tuoreesta tulosopimuksesta ja rakenneuudistuspaketista huolimatta.

Ei ihme, että moni kaipaa jonkinlaista kokoavaa maailmanselitystä, joka tuottaisi tolkkua päivittäiseen dramaattisten talousuutisten virtaan.

Talousuutisoinnin tulkkeina on kaksi hahmoa yli muiden.

Björn ”Nalle” Wahlroos ja Sixten Korkman kantavat keskeisen vastuun vaikeiden talouskiemuroiden selvittämisestä epätietoiselle ja hämmentyneelle kansalle.

Molempia ohjaa myös selkeä aatteellisuus ja jopa idealismi, joka ilmenee muun muassa heidän viime vuonna julkaisemistaan kirjoista. *)

Nalle esittelee ajatusmaailmaansa ja ideologiaansa avoimesti ja innokkaasti kaikelle kansalle. Sixtenin aatteet kätkeytyvät hieman vaikeammin avautuvina muodollisesti viileän talousanalyysin taustalle.

* * *

Nallen maailmassa mahdollisimman vapaa markkinatalous ratkaisisi kaikki ongelmat, myös ne mitkä markkinat itse aiheuttavat.

Finanssikriisikin olisi ilmeisesti voitu parhaiten välttää vähentämällä finanssimarkkinoiden valvontaa ja ohjailua. Sijoittajien liiallinen luottamus valvoviin viranomaisiin kun antaa tilaisuuden pyramidihuijareiden kaltaisille markkinoiden horjuttajille. Subprime-kriisinkin keskeinen aiheuttaja oli julkisen vallan turha sählääminen asuntolainamarkkinoilla.

Näin vankka markkinausko vaatii vahvaa vakaumusta ja sitkeää luottamusta vapaaksi päästettyjen markkinoiden perimmäiseen toimivuuteen, kaiken tapahtuneen jälkeen ja mahdollisesta vastakkaisesta todistusaineistosta huolimatta.

* * *

Sixten lähestyy aihetta koko lailla toisesta näkökulmasta.

Hänen kirjassaan vapaasti toimiva markkinatalous näyttäytyy sotkuisena ja epävakaana hetteikkönä, jota on syytä huolellisesti valvoa, säädellä ja ohjailla erilaisten kriisien ja ylilyöntien torjumiseksi. Aktiivista talouspolitiikkaa tarvitaan, samoin voimakkaita julkisia instituutioita sen toteuttamiseen. Usko järjestelmiin vaikuttaa vahvalta.

Myös markkinatalouden pidäkkeettömän mellastamisen mahdollisesti tuottama taloudellinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus lukeutuvat selvästi Sixtenin huolenaiheisiin, päinvastoin kuin Nallen.

Sixtenin idealismi näkyy myös siinä, että hänellä tuntuu viime vuosien tapahtumien jälkeenkin riittävän luottoa demokraattisen prosessin ja instituutioiden toimivuuteen talouskasvun edistämisessä, kriisien torjumisessa ja tarvittavien talouspoliittisten päätösten tuottamisessa.

* * *

Nallen ja Sixtenin kirjoja ei minusta kannata lähestyä neutraaleina talouspoliittisina analyyseinä, sen verran vahva yhteiskunnallinen lataus molempien taustalla on.

Itselleni kirjojen perusviestit välittyvät näin:

Nallen maailmassa vapaat kansalaiset tuottaisivat sellaisen utopian, jota Sixtenin maailmassa ei ole mahdollista eikä edes toivottavaa saavuttaa.

*) Sixten Korkman: ”Talous ja utopia” (2012); Björn Wahlroos: ”Markkinat ja demokratia” (2012).

Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja
Veronmaksajain Keskusliitto

Kolumni julkaistiin Taloustaito-lehdessä 11.9.2013.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.