Yritykset ja osingot mielessä – ansiotulojen verotus unohtui

22.04.2013  |  Vuosi 2013

Hallitus päätti kehysriihessään yhteisöveron tuntuvasta alennuksesta. Tavoitteena on talouskasvun vauhdittaminen. Alennuksen rahoituksessa luotetaan suurelta osin veropohjaa vahvistaviin dynaamisiin vaikutuksiin.

Hallitus otti yhteisöveroratkaisullaan rohkeaa veropoliittista etunojaa, mikä osoittaa tervetullutta ennakkoluulottomuutta.

Yhteisöveroalen rinnalla toteutetaan varsin sotkuista osinkoverouudistusta. Kehysriihen jälkeinen korjauskierros hieman paikkasi alkuperäisen mallin pahimpia puutteita.

Varsinainen ongelma hallituksen verolinjauksissa on kuitenkin siinä, mistä ei päätetty yhtään mitään.

Yhteisöveron alennuksella tavoiteltu dynamiikka on helposti kaivoon kannettua vettä, jos sen rinnalla hyydytetään talouskasvu ansiotulojen verotusta kiristämällä.

* * *

Ansiotulojen verotus jäi asialistalta kehysriihessä kokonaan. Kun työmarkkinajärjestöjä ei saatu sopimaan jo tässä vaiheessa palkoista, ei hallitus puolestaan katsonut aiheelliseksi tehdä työn verotukselle mitään.

Ostovoiman jatkuva lasku uhkaa nyt pahoin sitä talouskasvua, jota yhteisöveron roimalla alennuksella haluttiin edistää.

Kun työmarkkinajärjestöt panttaavat omia korttejaan ja hallitus puolestaan mököttää oman verojokerinsa kanssa, uhkaa koko kansalle jäädä kouraan mustapekka.

Kuluttajat reagoivat luonnollisesti ankeisiin näkymiin omalla tavallaan ja lykkäävät hankintojaan. Tämä yleisen pessimismin kierre on katkaistava.

Kansantalous ei kestä kassakoneiden jatkuvaa hiljenemistä, julkisesta taloudesta nyt puhumattakaan.

Uudet kasvuyritykset eivät voi kasvun moottoreina korvata tulevaisuuteen luottavia kuluttajia, vaan molempia tarvitaan.

Nyt on syytä odottaa hallitukselta samaa kasvuhakuista ennakkoluulottomuutta ansiotulojen verotuksessa, kuin se jo osoitti yhteisöveron alennuksella.

* * *

Jos kehysriihen linjaukset ansiotulojen verotuksesta jäävät lopullisiksi, uhkaa ansiotuloillaan elävien palkansaajien, eläkkeensaajien ja yrittäjien verotus kiristyä ja ostovoima laskea edelleen ensi vuonna.

Jotta tämä tuhoisa kierre voidaan katkaista, ansiotulojen verotusta koskevia linjauksia on korjattava viimeistään varsinaisessa budjettiriihessä elokuussa.

Vähintään on syytä purkaa yleisen ansiotason ja hintojen nousun sekä sosiaalivakuutusmaksujen korotusten verotusta kiristävä vaikutus.

Tämä on tärkeää myös työmarkkinoiden tulevien ratkaisujen kannalta. Veromaltin ja palkkamaltin suotuisalla yhdistelmällä on mahdollista katkaista alenevan ostovoiman, hiipuvan kilpailukyvyn ja heikkenevän kansantalouden uhkaava noidankehä.
 

Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja
Veronmaksajain Keskusliitto

Kolumni ilmestyi Taloustaito-lehdessä 24.4.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.