Apulaisoikeusasiamies Sakslin: Automatisoitu verotus ei täytä perustuslain vaatimuksia

26.11.2019  |  Uutiset

Verohallinnon automatisoitu verotusmenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia, eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin huomauttaa tiistaina julkaisemassaan päätöksessä.

Verohallinnon automatisoidusta päätöksentekomenettelystä ei ole apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan säädetty riittävän täsmällisesti lailla. Verohallinnossa päätöksenteko perustuu verotuksen yleisiin periaatteisiin kuuluviin säännöksiin tutkimisvelvollisuudesta. Säännösten mukaan verotusta toimittaessaan veroviranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan nämä säännökset koskevat tutkimistapaa eivätkä päätöksentekoa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan automatisoidun päätöksenteon sääntelytarpeet pitää selvittää viipymättä. Sakslin piti päätöksessään valitettavana, että Verohallinnossa automatisoitu hallinto- ja päätöksentekomenettely on edennyt laajasti ilman asianmukaista selvitystä ja arviota tarpeellisesta lainsäädännöstä.

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela pitää oikeusasiamiehen päätöstä tervetulleena. "Verotusmenettelyä uudistettaessa on tehokkuus saattanut painottua oikeusturvaa enemmän. Hyvän hallinnon periaatteet ja veronmaksajan oikeusturva on yhdistettävissä tehokkaaseen, moderniin verotusmenettelyyn", uskoo Korpela.

Sakslin kiinnittää päätöksessään huomiota myös siihen, että nykyisellään virkavastuun toteutuminen Verohallinnon automaattisessa päätöksenteossa ei ole perustuslain mukaista. Päätöksessä Sakslin käsittelee myös automaattiseen päätöksenteon suhdetta tietosuojalainsäädäntöön, mutta toteaa asian valvonnan kuuluvan tietotosuojavaltuutetun tehtäviin.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan hyvän hallintotavan edellyttävän, että Verohallinto kertoo avoimesti asiakkailleen, milloin heidän veroasiansa on käsitelty automaattisessa päätöksentekomenettelyssä. Sakslinin mukaan Verohallinnon asiakkailla on oikeus tietää heidän asiansa käsittelyn perusteet, jotta he voivat arvioida automaattisen päätöksenteon asianmukaisuutta ja jotta heidän oikeusturvansa toteutuisi.

Oikeusasiamies julkaisi päätöksensä tänään. Yle kertoi asiasta maanantaina.

Minna Petäinen

Otsikkoa muokattu 27.11.2019.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.