JÄSENALUEELLE KIRJAUTUMINEN UUDISTUI   Katso ohjeet »

Hallitus esittää perintö- ja lahjaverotuksen keventämistä

06.10.2016  |  Uutiset

Perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Esitetyt kevennykset painottuisivat ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta alkaen.

Lahjaverotuksessa ylin veroprosentti alennettaisiin I veroluokassa 20 prosentista 17 prosenttiin ja perintöverotuksessa 19 prosenttiin. Lahjaverotuksen ja perintöverotuksen II veroluokassa ylin veroprosentti alennettaisiin 36 prosentista 33 prosenttiin. 

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esimerkiksi lapset, lapsenlapset, aviopuoliso sekä avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia.

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä korotettaisiin 4 000 eurosta 5 000 euroon.

Lisäksi perintöverotuksen puolisovähennys korotettaisiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 40 000 eurosta 60 000 euroon. 

Perintö- ja lahjaverolakia muutettaisiin lisäksi siten, että perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistettaisiin. Muutos koskee mm. säästöhenkivakuutuksiin liittyviä kuolemanvarakorvauksia, puhtaita riskivakuutuksia sekä työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksia.

Lahjavero I veroluokassa, esitys

Verotettavan osuuden arvo, e Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, e Vero ylimenevästä osasta, %
5 000 – 25 000 100
25 000 – 55 000 1 700 10
55 000 – 200 000 4 700 12
200 000 – 1 000 000 22 100 15
1 000 000 – 142 100 17

Perintövero I veroluokassa, esitys

Verotettavan osuuden arvo, e

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, e Vero ylimenevästä osasta, %
20 000 – 40 000 100 7
40 000 – 60 000 1 500 10
60 000 – 200 000 3 500 13
200 000 – 1 000 000 21 700 16
1 000 000 – 149 700 19

Lahjavero II veroluokassa, esitys

Verotettavan osuuden arvo, e Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, e Vero ylimenevästä osasta, %
5 000 – 25 000 100 19 
25 000 – 55 000 3 900 25
55 000 – 200 000 11 400 29
200 000 – 1 000 000 53 450 31
1 000 000 – 301 450 33

Perintövero II veroluokassa, esitys

Verotettavan osuuden arvo, e

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, e Vero ylimenevästä osasta, %
20 000 – 40 000 100 19
40 000 – 60 000 3 900 25
60 000 – 200 000 8 900 29
200 000 – 1 000 000 49 500 31
1 000 000 – 297 500 33

 

Tulosta