Oikeusasiamies: Verohallinnon puhelinneuvonnan vuokratyöntekijöiden rikosoikeudellisesta virkavastuusta säädettävä laissa

05.01.2021  |  Uutiset

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut 29.12.2020 päätöksen kanteluun, joka koski menettelyä, jossa Verohallinto oli palkannut henkilöstövuokrausyhtiön työntekijöitä hoitamaan viranomaisen antamaa veroneuvontaa.

Vuokratyöntekijät eivät olleet virkasuhteessa eivätkä siten toimineet virkavastuulla, mikä ei apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan vastannut perustuslain edellytyksiä. Hänen mukaansa vuokratyövoiman käyttäminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön.

 – Vuokratyövoiman käyttäminen edellyttää, että lainsäädäntöön lisätään säännös siitä, että Verohallinnossa vuokratyövoimana toimiviin henkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan julkisia hallintotehtäviä. Tällaisen säännösehdotuksen sisältämän lakiesityksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä olisi mahdollista ja suotavaa saada perustuslakivaliokunnan kannanotto siihen, onko myös vuokratyövoiman käyttämisestä Verohallinnossa säädettävä laissa, Sakslin toteaa päätöksessään.

Verohallinnon lausunnon mukaan vuokratyövoiman käyttöä kokeiltiin ajanjaksolla 1.3.-30.9.2020. Tänä aikana veroneuvonnassa työskenteli 25 henkilöä, jotka vastasivat noin 50 000 puheluun. Vuokratyövoiman käytöllä helpotettiin asiakaspalveluruuhkia tilanteissa, joissa puhelinpalvelun kysyntä on poikkeuksellisen voimakasta.

 

Satu Alavalkama

Tutustu eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätökseen EOAK-7302-2019 (pdf)

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.