Saitko vuonna 2017 tuloja asuntosi lyhytaikaisesta vuokraamisesta? Muista ilmoittaa tulot veroilmoituksessa

25.04.2018  |  Uutiset

Jos saat tuloja asuntosi lyhytaikaisesta vuokraamisesta esimerkiksi Airbnb:n tai muun alustan kautta, ovat vuokratulot veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa veroilmoituksessa, muistuttaa Verohallinto. Tuloista voi vähentää vuokraamisesta aiheutuneet kulut.

Esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on joko tiistaina 8. toukokuuta tai tiistaina 15. toukokuuta. Oma palautuspäivä on merkitty valmiiksi lomakkeeseen. Puolisoilla se on aina sama päivä.

Muista nämä asiat, kun ilmoitat asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta saatuja tuloja veroilmoituksella

1. Tee veroilmoitus verkossa. Ilmoita tiedot osakehuoneisto- tai kiinteistökohtaisesti.

Verkkopalvelussa voit ilmoittaa 20 vuokralaisen tiedot.

Jos vuokrauksen luonne on sellainen, että vuokralaiset vaihtuvat esim. viikoittain, valitse ajanjaksoksi "Koko vuoden" ja täydennä kohtaan  "Vuokralaisen nimi" sanat "Useita vuokralaisia".

2. Älä lähetä erittelyjä vuokralaisista erillisillä papereilla veroilmoituksen mukana.

Säästä asunnon vuokraamiseen ja vuokralaisiin liittyvät dokumentit itselläsi. Muistiinpanoja on säilytettävä viisi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää muistiinpanojasi tarvittaessa.

Dokumenteista pitää löytyä ainakin seuraavat tiedot:

  • asunnon vuokralaiset (nimi)
  • vuokra-aika
  • saadut tulot

3. Saat vähentää verotuksessa tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut.

Huomioi silloin:

a) Voit vähentää vuokratulosta vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut. Näitä ovat muun muassa vuokralaisen hankinnasta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi Airbnb-välityspalkkio ja vuokra-ajalle kohdistuva osa asunnon kiinteistä kustannuksista kuten hoitovastikkeesta.

b) Jos sinulla on ollut useampia vuokralaisia vuoden aikana, kuluja ei tarvitse kohdentaa jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Vuokratuloon sekä vuokrausaikaan kohdistuvat kulut voit ilmoittaa asuntokohtaisesti.  

c) Jos asunnosta on vuokrattuna vain osa, suhteuta kulut vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan.

4. Asunnon satunnainen vuokraaminenkin saattaa vaikuttaa asunnon verovapaaseen myyntiin.

Jos olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta, voit myydä sen verovapaasti. Huomaa, että koko asunnon vuokralle antaminen, vaikka lyhytaikaisestikin, katkaisee asunnon oman käytön. Tällä voi olla vaikutusta asunnon luovutusvoittoverotukseen.                    

5. Toimi ajoissa.

Vältä työläs jälkiselvittely ja ikävät seuraamukset ilmoittamalla tiedot veroilmoituksessa ajallaan. Verohallinto seuraa ja valvoo erilaisten ilmiöiden, kuten alustan kautta tapahtuvan vuokraustoiminnan ilmoitustietoja.

Minna Petäinen

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.