Tuloveroja kertyi 37,7 miljardia euroa

10.11.2021  |  Uutiset

Viime vuoden tuloverotuksessa kerättiin veroja 37,7 miljardia euroa. Koronapandemiasta huolimatta tuloverokertymä kasvoi 0,4 miljardia suuremmaksi kuin vuonna 2019, Verohallinto kertoo. Eläkkeistä, työttömyysetuuksista ja pääomatuloista kertyi verotuloja vuotta 2019 enemmän.

Vuoden 2020 kokonaisverokertymä oli 69,2 miljardia euroa, kun tarkastelussa ovat mukana tuloverojen lisäksi muutkin kerätyt verot, esimerkiksi arvonlisäverot, valmisteverot, kiinteistöverot ja muut verot. Kokonaisverokertymässä ei ole huomioitu vuoden 2021 aikana maksuun tulleita verovuoden 2020 veroja.

Vuonna 2019 kokonaisverokertymä oli 70,4 miljardia euroa.

Kokonaisverokertymän kutistui, koska arvonlisäveroa, yhteisöveroa, lähdeveroa ja autoveroa kerättiin edellisvuotta vähemmän.

Henkilöiden tuloveroja (ansio- ja pääomatuloverot) kerättiin viime vuonna 32,3 miljardia euroa, eli 0,7 miljardia enemmän kuin vuonna 2019 (+ 2,2 %).

Henkilöiden tuloverokertymän positiivinen kehitys johtuu ennen kaikkea siitä, että eläkkeistä, työttömyysetuuksista ja pääomatuloista kerättiin verotuloja vuotta 2019 enemmän. Myös henkilöiden palkkatuloista veroja kertyi viime vuonna hieman enemmän kuin vuonna 2019.

Henkilöiden pääomatuloista kertyi veroja koronavuonna 2020 yhteensä 3,1 miljardia euroa (+1,0 %).

Vaikeasti ennakoitavasta koronavuodesta huolimatta verokertymä kasvoi, vaikka pääomatulojen verokertymä on yleensä herkkä suhdannevaihtelulle. Toisaalta kevään 2020 jälkeen pörssikehitys on ollut positiivista, millä on iso merkitys pääomatuloverojen kehitykselle.

Suurin tuloerä pääomatulojen verokertymässä ovat luovutusvoitot, joita syntyy esimerkiksi listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeiden myynneistä ja kiinteistökaupoista.

Yrityksiltä kerättyjen verojen määrä laski, mutta pahimmat arviot eivät toteutuneet. Yhteisöveroja kerättiin viime vuonna yhteensä 5,4 miljardia euroa, 0,4 miljardia vuotta 2019 vähemmän (- 6,1 %). Yrityksille vuonna 2020 maksetut koronatuet ovat myös olleet verotettavaa tuloa. 

Yrityksille jäännösveroja reippaasti vuotta 2019 enemmän

Yhteisöt saivat vuodesta 2020 17,6 prosenttia vähemmän veronpalautuksia kuin vuodesta 2019. Veronpalautuksia maksettiin vuodesta 2020 yhteisöille 0,6 miljardia euroa.

Jäännösveroja puolestaan tuli yhteisöille maksuun 22,4 prosenttia edellisvuotta enemmän, 0,7 miljardia euroa. 

Henkilöille on tulossa veronpalautuksia yhteensä 2,6 miljardia euroa. Jäännösveroja eli mätkyjä on maksettavana 1,2 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden saamien veronpalautusten ja heidän maksamien jäännösverojen määrissä ei ole merkittävää muutosta edelliseen verovuoteen verrattuna.

Minna Petäinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.