Veronmaksajat: Nykyinen työhuonevähennys ei riitä etätyössä koronavuonna

27.11.2020  |  Uutiset

”Etätyön yllättävä lisääntyminen koronaepidemian vuoksi on aiheuttanut monille suuria kertaluonteisia kustannuksia, kun kotiin on jouduttu järjestämään työntekoon sopiva tila ja kalustus. Siksi verotuksen työhuonevähennystä tulisi tänä vuonna korottaa”, sanoo lakiasiainjohtaja Kati Malinen Veronmaksajain Keskusliitosta. Tiedätkö, miten paljon työhuonevähennystä voi saada?

Kati Malinen

Koronaepidemia on siirtänyt suuren osan suomalaisista tekemään etätyötä kotona. Kaikille etätyö ei ole mahdollista, ja toisaalta kaikille siirtymä ei myöskään ole ollut vapaaehtoinen.

Ja vaikka työ sujuisi etänä, kodin muuttuminen työpaikaksi on voinut aiheuttaa työntekijälle paljon käytännön hankaluuksia ja lisäkustannuksia. Siksi etätyöläisen kannattaa olla tarkkana ja hyödyntää mahdollisuudet vähentää kuluja verotuksessaan.

Mitkä ovat yleensä etätyöläiselle tärkeimmät verovähennykset, lakiasiainjohtaja Kati Malinen Veronmaksajista?

”Vähennyksiä voi saada työvälineistä ja -kalusteista aiheutuneista kuluista sekä työhuoneesta johtuvista kuluista (esimerkiksi työhuoneen osuus vuokrasta tai hoitovastikkeesta). Samoin työssä käytetyn tietoliikenneyhteyden kulut voi vähentää tilanteesta riippuen joko kokonaan tai osittain. ”

Veronmaksajat on nyt nostanut tapetille työhuonevähennyksen. Miten paljon työhuonevähennystä voi saada?

”Työhuonevähennyksen voi tehdä laskennallisena vähennyksenä tai vähennystä voi vaatia todellisten kulujen mukaisena.

Laskennallisen työhuonevähennyksen suuruus vahvistetaan vuosittain. Verohallinto päättää vuoden 2020 vähennyksestä lähiviikkoina.

Vuoden 2019 verotuksessa etätyöläinen sai vähentää laskennallisena työhuonevähennyksenä 900 euroa, jos hän teki etätyötä yli puolet vuoden työpäivistä. Jos etätyöpäiviä oli runsaasti, mutta kuitenkin alle puolet työpäivistä, vähennys oli 450 euroa. Vähennystä on tarpeen korottaa vuodelle 2020.”

Mikä olisi sopiva laskennallisen työhuonevähennyksen suuruus?

”Kun kotiin on jouduttu järjestämään työskentelytilaa, etätyöläiseltä on voinut kulua tänä vuonna satoja euroja pelkästään kalustehankintoihin. Aiempien vuosien työhuonevähennyksen mitoituksessa on ajateltu, että kalustekustannukset jakautuvat usean vuoden ajalle. Nykyisessä poikkeustilanteessa menot ovat kuitenkin ajoittuneet yhdelle vuodelle.

Kotona työskentely lisää olennaisesti myös muun muassa kodin sähkönkulutusta. Työhuonevähennyksen pitäisi riittää kattamaan tämäntyyppisetkin kulut ja lisäksi esimerkiksi työtilasta aiheutuvia vuokra- ja vastikekuluja sekä lämmitystä.

Kaikki menot huomioon ottaen työhuonevähennyksen enimmäismäärä tulisi korottaa vuodelle 2020 vähintään 1 100 euroon. Veronmaksajat on esittänyt korotusta Verohallinnolle.”

Miksi laskennallista vähennystä pitäisi korottaa, kun työhuonevähennyksen voi kuitenkin tehdä myös todellisten kulujen mukaisena?

”Jos laskennallinen vähennys on todellisiin kuluihin nähden selvästi alimitoitettu, moni varmasti niin tekeekin. Se kuitenkin edellyttää verovelvolliselta tarkkaa laskelmaa kuluista. Myös kaikki tositteet kuluista pitää säilyttää ja esittää Verohallinnolle, jos se niitä pyytää. Todellisiin kustannuksiin perustuva vähennysvaatimus aiheuttaa paljon vaivaa sekä verovelvolliselle että Verohallinnolle.”

Kaikki työvälineet eivät sisälly työhuonevähennykseen

Mitä palkansaajan on tärkeää muistaa etätyöhön liittyviä verovähennyksiä vaatiessaan? Millaisia virheitä hän saattaa helposti tehdä?

”Työhuoneesta aiheutuvat kustannukset ovat tulonhankkimiskuluja. Ne vähennetään verotuksessa vain siltä osin kuin ne ylittävät viran puolesta myönnettävän 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Alle 750 euron tulonhankkimiskuluja ei siis kannata vaatia vähennettäväksi.

Lisäksi kannattaa muistaa, että laskennallinen työhuonevähennys kattaa kulut työtilasta, sähköstä, lämmöstä, valosta sekä kalustuksesta. Laskennallisen työhuonevähennyksen lisäksi ei siis voi vaatia esim. työpöydän ja -tuolin hankintakuluja vähennyksiin.

Nettiliittymä, tietokone ja sen oheislaitteet eivät sen sijaan sisälly työhuonevähennykseen, vaan ne voi vähentää erikseen.  Jos yksittäisen työvälineen hankintameno on enintään 1 000 euroa, saa sen vähentää kerralla.

Verotuksessa saa vähentää ainoastaan työkäyttöä varten tehdyt hankinnat ja toisaalta työkäyttöä vastaavan osan kuluista. Tämän määrittäminen voi olla haastavaa. Esimerkiksi uuden kirjahyllyn hankkiminen kotikirjastoon ei ole verovähennyskelpoinen, jos siellä on vain 3 työkäytössä olevaa opusta.”

Vähennyskelpoista vai ei… Kannattaako koettaa kepillä jäätä?

Voiko virheistä seurata muuta kuin se, että vähennys ehkä jää saamatta? Jos ei oikein tiedä, menisikö esimerkiksi jokin hankinta vähennyksenä läpi vai ei, kannattako vain kokeilla?

”Perusteettomasta vähennysvaatimuksesta voi saada veronkorotuksen. Myös tulkinnanvaraisissa tilanteissa on tämä riski, jollei asiaa ole yrittänyt ennalta selvittää.”

Ulla Simola

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.