Yhteisöjen maastapoistumisverotus laajeni

14.01.2020  |  Uutiset

Vuoden alussa voimaan tuli uusia maastapoistumisverotusta koskevia säännöksiä. Ne voivat tuoda Suomesta lähtevien yritysten varoja 20 prosentin yhteisöveron piiriin. Lisäksi yhtiöiden maksettavaksi voi tulla Yle-veroa.

Yhteisöjen maastapoistumisverotusta (HE 76/2019 vp) koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2020. Niiden mukaisesti Suomen verotusvallan ulkopuolelle siirtyvien varojen maastapoistumisarvo katsotaan veronalaiseksi tuloksi, josta pitää maksaa 20 prosentin yhteisöveroa.

Maastapoistumisverotuksessa verovelvollisen tuloon lisätään maastapoistumisverotuksen kohteena olevien varojen arvo vähennettynä poistamatta olevilla hankintamenoilla.

”Eli vaikka omaisuutta ei myydä, omaisuuden siirrosta voi syntyä verotettavaa tuloa, jos varojen maastapoistumisarvo on korkeampi kuin niiden verotuksessa poistamaton arvo on”, Veronmaksajien johtava verojuristi Juha Koponen sanoo.

Uusia säännöksiä sovelletaan, kun ulkomaiset yhteisöt siirtävät varoja tai liiketoimintaa Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta muualle. Lisäksi säännöksiä sovelletaan, kun kotimaiset yhteisöt siirtävät varoja toisessa valtiossa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan, jos Suomella ei enää siirron johdosta ole verotusoikeutta siirtyviin varoihin.

Säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun suomalaisen yhteisön verotuksellinen kotipaikka siirtyy toiseen valtioon, jos varat eivät enää tosiasiassa liity Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.

Veron maksamista saattaa voida lykätä

Maastapoistumisveron maksamista voi lykätä, jos varat siirtyvät toiseen EU:n jäsenvaltioon tai Eta-alueella sellaiseen valtioon, joka on solminut Suomen tai EU:n kanssa sopimuksen keskinäisestä avunannosta verosaatavien perinnässä. Tällöin vero on maksettava viiden vuoden aikana suoritettavilla maksuerillä, ellei maksunlykkäystä ennen tätä keskeytetä.

Vuonna 2017 suomalaisilla yhtiöillä oli Verohallinnon tietojen mukaan 439 kiinteää toimipaikkaa ulkomailla. Ulkomaisilla yhtiöillä oli puolestaan Suomessa 2 400 kiinteää toimipaikkaa, joilla oli tulos- tai tappiotietoja.

Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Verohallinto antaa säännösten soveltamisesta ohjeen alkuvuonna 2020.

Outi Airaksinen

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.