Miten paljon hyödyn uudesta metsälahjavähennyksestä?

18.05.2017  |  Verojuristi vastaa

Sain suurehkon metsälahjan tammikuussa 2017. Pääomatulojeni veroprosentti on 30.

Tiedän, että metsälahjan vähennyspohja muodostuu lahjana saadun metsämaan arvostamislain mukaisen arvon 30 000 euroa ylittävään osaan kohdistuvasta lahjaverosta. Saamani arvion mukaan 30 000 euron huojennusrajan yli menevä lahjavero metsämaasta on noin 50 000 euroa.

Miten paljon metsälahjavähennys pienentää puun myyntitulojeni perusteella määrättävää tuloveroa? 

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Hyötysi on 36 000 euroa.

Muodostuva vähennyspohja on raja-arvon yli menevään metsämaahan kohdistuva lahjavero kerrottuna luvulla 2,4.

Tällöin saat tuloverotuksessa hyväksesi 72 prosenttia 30 000 euron raja-arvon yli menevään osaan kohdistuvasta lahjaverosta, jos vähennysoikeus voidaan käyttää täysimääräisesti hyväksi ja metsätalouden tuloon kohdistuva veroprosentti on 30.

Jos rajan yli menevään osaan kohdistuva lahjavero on esimerkiksi 50 000 euroa, vähennyspohjaa muodostuisi 120 000 euroa (50 000 x 2,4). Vähennyksen käyttäminen pienentäisi puunmyyntitulojesi perusteella määrättävää tuloveroa 30 % x 120 000 eurolla eli 36 000 eurolla.

Vähennys on hyvin monimutkainen. Sukupolvenvaihdosta suunnitteleville osapuolille on usein tärkeää saada etukäteen varma tieto saajan oikeudesta tulevaan vähennykseen ja tieto vähennyksen määrästä. Tämä on selvitettävissä esim. hakemalla Verohallinnolta etukäteen maksullista ennakkoratkaisua. 

Tulosta