Myyn tukkipuuta omakotitalon tontilta – milloin vähennän puiden hankintamenon?

13.09.2018  |  Verojuristi vastaa

Ostin 0,5 hehtaarin määräalan omakotitalon rakentamista varten. Määräala on täynnä hyvää tukkipuuta. Jos myyn puut, saanko vähentää puiden hankintahintaa millään tavalla tästä puukaupasta tai voinko hyödyntää 20 %:n hankintameno-olettamaa?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Puiden hankintameno otetaan huomioon vasta, kun myyt kiinteistön.  

Jos kiinteistön myynti on tulevaisuudessa verovapaa oman asunnon luovutus, puiden hankintameno jää verotuksessa vähentämättä.

Puun myynnin verotus on omaisuuden tuoton verotusta, ja puun myyntitulo on nimenomaisesti säädetty veronalaiseksi pääomatuloksi. Säännös koskee myös omakotitalon rakennuspaikaksi hankitulta määräalalta myytävää puuta. Puun myynnin verotus perustuu todellisen tulon verottamiseen eli tulosta vähennetään sen hankkimisesta aiheutuneet menot.

Puun myyntitulon verottamiseen ei sovelleta luovutusvoiton verottamista koskevia säännöksiä eikä puunmyyntitulosta voida vähentää luovutusvoittoverotukseen liittyvää hankintameno-olettamaa.

Puun hankintameno vähennetään tuloverolain mukaisesti metsävähennyksenä. Metsävähennystä ei kuitenkaan voida lain sanamuodon vuoksi tehdä myytäessä puuta omakotitalon rakennuspaikaksi hankitulta kiinteistöltä.

Asian tiimoilta on esimerkiksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lainvoimaiset ratkaisut 09/0167/1 vuodelta 2009 ja 07/0576/1 vuodelta 2007.

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.