Voiko yrittäjä vähentää työterveyshuollon kulut verotuksessa?

31.12.2020  |  Verojuristi vastaa

Olen yksityinen elinkeinonharjoittaja. Jos sairastun ja minun pitää päästä lääkäriin, jonotan terveyskeskuksessa tai käyn yksityisellä lääkäriasemalla.

Voinko yrittäjä vähentää verotuksessaan mitään sairauskuluja ilman, että on tehnyt sopimuksen työterveyshuollosta lääkäriaseman kanssa?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Edellytyksenä vähennyksen myöntämiselle on, että yrittäjä on laatinut työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja hänellä on sopimus työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa.

Verotuksessa vähennyskelpoisia yrittäjän oman työterveyshuollon kuluja ovat sellaiset kulut, jotka kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys eli työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksiä tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat.

Hammashoidon kustannukset eivät kuulu Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon, joten yrittäjän oman hammashoidon kustannukset eivät ole miltään osin vähennyskelpoisia työterveyshuollon kustannuksia.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tietysti hankkia palvelun myös terveyskeskukselta.

Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähennyskelpoisuus edellyttää, että kulut ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että yrittäjä tosiasiassa työskentelee yrityksessä ja vastaavat palvelut ovat tarjolla myös yrityksen työntekijöille. Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei kuitenkaan edellytä, että yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi muita työntekijöitä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi maksaa palkkaa itselleen. Tällöin hän ei voi saada itseltään tuloverolaissa (69 §) tarkoitettuja verovapaita henkilökuntaetuja eikä siten voi järjestää itselleen työterveyshuoltoa sairauskuluvakuutuksella eikä vähentää vakuutusmaksuja elinkeinotoiminnan verotuksessa.

Verojuristivastaus on julkaistu Taloustaidossa 30.12.2020.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.