Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja on käytännönläheinen opas pienen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidosta vastaavalle. 

Asunto-osakeyhtiö on aina kirjanpitovelvollinen riippumatta siitä, kuinka monta huoneistoa tai osakasta yhtiössä on.

Kirja sisältää esimerkkitililuettelon sekä ohjeistuksen siitä, mitä kullekin tilille tulisi kirjata. Mukana ovat myös Kirjanpitolautakunnan tuloslaskelma- ja tasekaavamallit.

Asunto-osakeyhtiön veroasioista käsitellään mm. rahastointia, asuintalovarausta, veroilmoituksen antamista sekä palkanmaksuun liittyviä velvoitteita.

Oppaan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton johtava asiantuntija Marjo Salin.


Hinta:
32,00 €
Jäsenhinta:
27,00 €
Toimituskulu:
5,00 €
ISBN/ISNN:
978-952-7137-61-1
Tekijä:
Marjo Salin
Kustantaja:
Verotieto Oy
Painos:
11. uudistettu painos 2019

kpl

Tuote on siirretty ostoskoriin

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Kirjanpito

2.1 Kirjaamisperuste

2.2 Tositteet

2.3 Tililuettelo

2.3.1 Taseen tilit

2.3.2 Tuloslaskelman tilit

2.4 Vastikkeiden seuranta

2.5 Talousarvio

3 Tilinpäätös

3.1 Yleistä tilinpäätöksestä

3.2 Tilinpäätöksen laatiminen

3.3 Täsmäytykset ja tase-erien tarkastaminen

3.4 Verosuunnittelu

3.5 Tuloslaskelma ja tase

3.5.1 Tuloslaskelmakaava

3.5.2 Tasekaava

3.6 Liitetiedot

3.7 Toimintakertomus

3.7.1 Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

3.7.2 Toimintakertomuksen rakenne

3.7.3 Vastikerahoituslaskelma

3.7.4 Lainaosuuslaskelma

3.7.5 Hankerahoituslaskelma

3.7.6 Talousarviovertailu

3.7.7 Selvitys varojen riittävyydestä

3.8 Tase-erittelyt

3.9 Tilinpäätöksen vahvistaminen yhtiökokouksessa

4 Rahastointi ja asuintalovaraus

4.1 Rahastointi

4.1.1 Lainanlyhennysrahastointi

4.1.2 Rahastointi korjauksia varten

4.2 Asuintalovaraus

5 Tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus

5.1 Tilintarkastus

5.1.1 Velvollisuus valita tilintarkastaja

5.1.2 Kenet voi valita tilintarkastajaksi?

5.1.3 Tilintarkastuksen sisältö

5.2 Toiminnantarkastus

5.2.1 Velvollisuus valita toiminnantarkastaja

5.2.2 Kenet voi valita toiminnantarkastajaksi?

5.2.3 Toiminnantarkastuksen sisältö

5.3 Erityinen tarkastus

6 Erityistilanteet

6.1 Omaisuuden myynti

6.2 Osakehuoneiston myynti

6.3 Asunto-osakeyhtiön purkaminen

7 Veroilmoitus

7.1 Tuloveroilmoitus

7.1.1 Onko veroilmoitus annettava?

7.1.2 Tappiovuodelta kannattaa antaa veroilmoitus

7.1.3 Veroilmoituksen määräaika ja muoto

7.1.4 Veroilmoituksen liitteet

7.1.5 Verotuksen päättyminen

7.2 Kiinteistöveroilmoitus

8 Arvonlisäverotus

8.1 Kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisävero

8.1.1 Milloin asunto-osakeyhtiön on maksettava arvonlisäveroa kiinteistöhallintapalvelujen omasta käytöstä

8.1.2 Oman käytön arvonlisäveron määrä

8.1.3 Oman käytön arvonlisäveron ajallinen kohdistaminen

8.2 Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

8.2.1 Yleistä hakeutumisesta

8.2.2 Edellytykset hakeutumiselle

8.2.3 Arvonlisäverovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

8.2.4 Arvonlisäverolliset vastikkeet, vuokrat ja muut veloitukset

8.2.5 Muutokset vuokrasopimukseen

8.2.6 Yhtiöjärjestyksen muutokset

8.3 Energiaan sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus

8.4 Kiinteistöinvestoinnin arvonlisäverovähennyksen tarkistaminen kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa tai arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä

8.5 Ilmoitukset Verohallinnolle

8.5.1 Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi

8.5.2 Arvonlisäveroilmoitus

8.6 Arvonlisäveron maksaminen

8.7 Pidennetyt verokaudet

8.8 Negatiivisen arvonlisäveron palauttaminen

8.9 Arvonlisäverovelvollisuuden asettamat lisävaatimukset asunto-osakeyhtiön kirjanpidolle ja tilinpäätökselle

8.9.1 Tililuetteloon lisättävät tilit

8.9.2 Tositteet

8.9.3 Vastikelaskelmat

8.9.4 Arvonlisäveron kohdistaminen oikealle kuukaudelle

8.9.5 Kiinteistöinvestoinnin arvonlisäverovähennyksen tarkistamiseen liittyvät kirjaukset ja tilinpäätöstiedot

9 Ennakkoperintä

9.1 Palkka vai työkorvaus?

9.2 Ennakonpidätys palkasta

9.3 Ennakonpidätys työkorvauksesta

9.4 Palkan sivukulut

9.4.1 Yleistä palkan sivukuluista

9.4.2 Työnantajan sairausvakuutusmaksu

9.4.3 Pakolliset vakuutusmaksut

9.4.3.1 Yleistä pakollisista vakuutusmaksuista

9.4.3.2 Eläkevakuutusmaksu

9.4.3.3 Työttömyysvakuutusmaksu

9.4.3.4 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut

9.5 Ilmoitukset tulorekisteriin

9.6 Ennakonpidätysten, lähdeverojen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksaminen Verohallinnolle

9.7 Pidennetty verokausi

9.8 Palkkalaskelma työntekijälle

9.9 Esimerkki palkanmaksusta

10 Rakentamisilmoitukset Verohallinnolle

10.1 Ilmoitusvelvollisuus rakennusurakoista ja yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä

10.1.1 Urakkatiedot

10.1.2 Työntekijätiedot

10.2 Rakentamisilmoitusten antaminen

 

Liitteet

Liite 1: Esimerkki tililuettelosta

Liite 2: Pien- ja mikroyrityksen liitetietovaatimukset

Liite 3: Asunto-osakeyhtiölain toimintakertomusvaatimukset

Liite 4: Kirjanpitolain toimintakertomusvaatimukset

Liite 5: Esimerkki asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä

Liite 6: Esimerkki tase-erittelyistä

Liite 7: Esimerkki toiminnantarkastuskertomuksesta

Liite 8: Kirjanpitolautakunnan malli lainaosuuslaskelmasta

Liite 9: Asunto-osakeyhtiön veroilmoituslomake 4

Tulosta

Ostoskori

 
Ostoskorissasi:
0 tuotetta

Toimitusaika


Toimitusaika riippuu kirjojen saatavuudesta. Kirjojen toimitusaika on yleensä 5 - 14 arkipäivää tilauksesta/kirjan ilmestymisestä.

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.