Julkiset menot

Julkiset menot kuvaavat sitä rahasummaa, joka käytetään julkisyhteisöjen eli valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen yhteiskunnallisiin velvoitteisiin. Useimmiten julkisilla menoilla tarkoitetaan julkisyhteisöjen kokonaismenoja, joita ovat esimerkiksi palkkakustannukset, tavaroiden ja palveluiden ostot, investoinnit, tulonsiirrot sekä julkisen velan korkomenot. Toinen usein käytetty menokäsite on julkisyhteisöjen kulutusmenot, joka kuvaa palvelutuotannon juoksevia kustannuksia.

Julkisten kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen on yksi tapa kuvata julkisen sektorin laajuutta. Suomessa julkiset menot olivat vuonna 2014 runsaat 58 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun EU-maiden keskiarvo liikkuu 50 prosentin tuntumassa.

Kokonaismenojen rinnalla on usein hyödyllistä tarkastella kokonaistuloja. Valtaosa tuloista koostuu veroista ja sosiaaliturvamaksuista, mutta julkisyhteisöt saavat myös muun muassa myynti- ja maksutuloja sekä osinkoja. Tulojen ja menojen erotus kertoo, onko julkinen talous tiettynä vuotena yli- vai alijäämäinen. Alla olevasta kuviosta nähdään, että vuonna 2009 menot ylittivät tulot, eli Suomen julkinen talous kääntyi alijäämäiseksi pitkän ylijäämäkauden jälkeen.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ja -tulot, miljardia euroa

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ja -tulot, miljardia euroa

Päivitetty 22.12.2016

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi