25.4.2024

Veroaste

Kokonaisveroaste on yleisimmin käytetty verotuksen kokonaistason mittari eri maissa.

Veroasteella tarkoitetaan julkisen sektorin (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen. Suomessa veroaste lasketaan Tilastokeskuksessa. Kansainvälistä vertailutietoa veroasteesta tuottavat muun muassa OECD ja Eurostat.

Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 1980-2025*

Suomen verot prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen ja miljoonina euroina

 Vuosi Suhteessa
BKT:een,%
Verokertymä,
milj. euroa
1980 35,3 11 895
1981 37,3 14 196
1982 36,4 15 599
1983 36,1 17 236
1984 37,6 20 091
1985 39,2 22 813
1986 40,3 25 258
1987 38,8 26 251
1988 42,0 32 200
1989 41,6 35 694
1990 42,9 39 052
1991 44,5 38 653
1992 44,0 37 305
1993 43,5 37 280
1994 45,5 41 307
1995 44,5 43 854
1996 45,7 46 642
1997 44,9 49 794
1998 44,8 53 963
1999 44,3 56 175
2000 45,8 62 435
2001 43,1 62 356
2002 43,3 64 258
2003 42,3 64 247
2004 41,7 66 278
2005 42,0 69 230
2006 42,1 72 763
2007 41,4 77 447
2008 41,1 79 823
2009 40,8 74 103
2010 40,6 76 315
2011 41,8 82 751
2012 42,4 85 269
2013 43,4 88 688
2014 43,5 90 027
2015 43,5 92 003
2016 43,7 95 115
2017 42,9 96 985
2018 42,4 98 958
2019 42,3 101 439
2020 41,8 99 610
2021 43,2 108 314
2022 43,2 115 575
2023 41,9 116 415
2024** 41,2  
2025**
41,6  

Lähteet: 1980-2023: Tilastokeskus, **2024-2025: VM Taloudellinen katsaus 25.4.2024
 
Katso tarkemmin, mistä veroista summat koostuuvat sivuilta Suomen verokertymät ja verotuksen rakenne.
Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Verotuotot

Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2023 yhteensä reilut 116 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.

Lue lisää

Maksetut tuloverot

Verovuodelta 2022 henkilötuloveroja (ml. sairausvakuutusmaksut) maksettiin yhteensä 35,4 miljardia euroa. Valtaosa maksettiin ansiotulon perusteella. Pääomatuloveroa maksettiin 3,75 miljardia euroa. Alle on koostettu oleellisimmat Verohallinnon tilastot henkilöiden maksamista tuloveroista.

Lue lisää

Verotuksen rakenne

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!