21.1.2023

Julkisen talouden tasapaino

Tulojen ja menojen erotus, eli rahoitustasapaino, kertoo, onko julkinen talous tiettynä ajanjaksona yli- vai alijäämäinen. Alijäämä tarkoittaa velkaantumista.

Jäämä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen on keskeinen finanssipolitiikan tunnusluku ja sitä seurataan mm. EU:n liiallisten alijäämien menettelyssä (EDP).

Julkisyhteisöjen tasapaino Suomessa vuosittain 1975–2022

ylijäämä(+) / alijäämä(–) 
Julkisyhteisöjen budjettitasapaino 1975-

 

Julkisyhteisöjen EDP-jäämä EU-maissa

EDP-alijäämä

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Verotuotot

Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2022 yhteensä reilut 115 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.

Lue lisää

Julkisyhteisöjen ja valtion velka

Valtio velkaantuu, kun valtiontalous on alijäämäinen, eli menot ovat tuloja suuremmat. Valtionvelka mahdollistaa pitkän aikavälin investoinnit ja finanssipolitiikan liikkumavaran suhdanteissa. Koko julkisen sektorin velkaantumista vertaillaan kansainvälisesti suhteessa maan BKT:een.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki