Julkisten menojen kehitys

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa tällä hetkellä noin 56 prosenttia.
1970-luvun 40 prosentin tasosta suhde nousi peräti 64 prosenttiin, minkä jälkeen suhdeluku palautui 50 prosentin tuntumaan. Vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma käänsi suhteen uudelleen nousuun, mutta tällä hetkellä trendi on varovaisessa laskusuunnassa.

Julkisten menojen kasvua 1970- ja 1980-luvulla selittää osin julkisen sektorin tehtävien lisääntyminen. Myös taloudelliset suhdannevaihtelut vaikuttavat julkisen sektorin menoihin: heikko taloustilanne kasvattaa julkisia menoja ja noususuhdanne vastaavasti pienentää menoja. Kuitenkaan yhtenäkään vuonna 1970-luvulta lähtien julkiset menot eivät ole nimellisesti tarkastellen supistuneet edellisestä vuodesta.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot suhteessa bruttokansantuotteeseen sekä vuoden 2015 rahassa

Julkisyhteisöjen kokonaismenot suhteessa bruttokansantuotteeseen

Julkiset menot vuosina 1990-2016

Vuosi Julkisyhteisöjen kokonaismenot,
milj. euroa
Muutos edellisestä vuodesta, % Menot
henkeä kohden, euroa
Menojen
suhde BKT:een,
%
1990 43 550 14,2 8 713 47,9
1991 49 258 13,1 9 795 56,6
1992 52 384 6,3 10 363 61,7
1993 54 980 5,0 10 827 64,1
1994 56 771 3,3 11 134 62,5
1995 60 171 6,0 11 759 61,1
1996 60 738 0,9 11 834 59,5
1997 62 116 2,3 12 068 56,1
1998 63 038 1,5 12 218 52,4
1999 64 679 2,6 12 507 51,0
2000 65 425 1,2 12 628 48,0
2001 68 374 4,5 13 162 47,3
2002 71 957 5,2 13 821 48,5
2003 74 850 4,0 14 340 49,4
2004 78 138 4,4 14 921 49,3
2005 81 002 3,7 15 413 49,3
2006 83 442 3,0 15 813 48,3
2007 87 313 4,6 16 473 46,8
2008 93 483 7,1 17 551 48,3
2009 99 128 6,0 18 524 54,8
2010 102 446 3,3 19 059 54,8
2011 107 066 4,5 19 822 54,4
2012 112 291 4,9 20 692 56,2
2013 116 922 4,1 21 449 57,5
2014 119 291 2,0 21 801 58,1
2015 119 378 0,0 21 758 57,0
2016 120 147 0,6 21 833 56,1

Lähde: Tilastokeskus
- Julkisyhteisöjen tulot ja menot
- BKT
- Väkiluvut 1990-2015 ja 2016

Päivitetty 17.3.2017

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi