Veroeurojen käyttö

Suomalaisen veroeuron jakaantuminen eri tehtäviin vuonna 2014

 Veroeurot tehtävittäin 2014

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Pääosan eli noin 44 prosenttia julkisyhteisöjen menoista vie sosiaaliturvan rahoitus. Sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi eläkkeet (ml. lakisääteiset työeläkkeet), kuntien järjestämät sosiaalipalvelut ja työmarkkinatuki. Julkisyhteisöt koostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista. Sosiaaliturvarahastot maksavat suurimman osan sosiaalietuuksista ja -avustuksista sekä julkisen ja yksityisen sektorin työeläkkeet.

Terveydenhoito, koulutus ja julkinen hallinto nielevät julkisista menoista kukin yli kymmenen prosentin osuuden. Liikenne ja elinkeinot vievät sen sijaan vajaat kymmenen prosenttia. Muita tehtäväluokkia ovat puolustus, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu, asuminen sekä vapaa-aika, kulttuuri ja virkistys. Näihin tehtäviin kohdistuu kuitenkin vain murto-osa julkisista menoista.

Julkisia menoja tilastoidaan kansainvälisen julkisyhteisöjen tehtäväjaottelun (COFOG, Classification of the Functions of Government) perusteella. Menot luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan kymmeneen eri pääryhmään, jotka ovat:
- yleinen julkishallinto,
- puolustus,
- yleinen järjestys ja turvallisuus,
- elinkeinoelämän edistäminen,
- ympäristönsuojelu,
- asuminen ja yhdyskunnat,
- terveydenhuolto,
- vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto,
- koulutus ja
- sosiaaliturva.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin vuonna 2014

  Miljoonaa euroa Henkeä kohden, euroa Osuus kokonaismenoista, %
Tehtävät yhteensä 119 241 21 833 100
Yleinen julkishallinto 17 059 3 124 14,3
Puolustus 2 889 529 2,4
Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 729 500 2,3
Elinkeinoelämän edistäminen 9 946 1 821 8,3
Ympäristönsuojelu 529 97 0,4
Asuminen ja yhdyskunnat 814 149 0,7
Terveydenhuolto 17 064 3 124 14,3
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2 970 544 2,5
Koulutus 13 063 2 392 11,0
Sosiaaliturva 52 178 9 554 43,8

 Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Päivitetty 15.2.2016

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi