Veroeurojen käyttö

Suomalaisen veroeuron jakaantuminen eri tehtäviin vuonna 2018

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Pääosan eli noin 45 prosenttia julkisyhteisöjen menoista vie sosiaaliturvan rahoitus. Sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi eläkkeet (ml. lakisääteiset työeläkkeet), kuntien järjestämät sosiaalipalvelut ja työmarkkinatuki. Julkisyhteisöt koostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista. Sosiaaliturvarahastot maksavat suurimman osan sosiaalietuuksista ja -avustuksista sekä julkisen ja yksityisen sektorin työeläkkeet.

Terveydenhoito, koulutus ja julkinen hallinto nielevät julkisista menoista kukin yli kymmenen prosentin osuuden. Liikenne ja elinkeinot vievät sen sijaan vajaat kymmenen prosenttia. Muita tehtäväluokkia ovat puolustus, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu, asuminen sekä vapaa-aika, kulttuuri ja virkistys. Näihin tehtäviin kohdistuu kuitenkin vain murto-osa julkisista menoista.

Julkisia menoja tilastoidaan kansainvälisen julkisyhteisöjen tehtäväjaottelun (COFOG, Classification of the Functions of Government) perusteella. Menot luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan kymmeneen eri pääryhmään, jotka ovat:
- yleinen julkishallinto,
- puolustus,
- yleinen järjestys ja turvallisuus,
- elinkeinoelämän edistäminen,
- ympäristönsuojelu,
- asuminen ja yhdyskunnat,
- terveydenhuolto,
- vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto,
- koulutus ja
- sosiaaliturva.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin vuonna 2018

Menolaji Miljoonaa
euroa
Henkeä
kohden,
euroa
Osuus
kokonais-
menoista, %
G0  Tehtävät yhteensä 124 400 22 552 100,0 %
G01  Yleinen julkishallinto 18 647 3 380 15,0 %
G02  Puolustus 2 782 504 2,2 %
G03  Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 590 470 2,1 %
G04  Elinkeinoelämän edistäminen 9 929 1 800 8,0 %
G05  Ympäristönsuojelu 462 84 0,4 %
G06  Asuminen ja yhdyskunnat 687 125 0,6 %
G07  Terveydenhuolto 16 410 2 975 13,2 %
G08  Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 435 623 2,8 %
G09  Koulutus 12 878 2 335 10,4 %
G10  Sosiaaliturva 56 580 10 257 45,5 %

 

 

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Päivitetty 31.3.2020

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.