Veroeurojen käyttö

Suomalaisen veroeuron jakaantuminen eri tehtäviin vuonna 2017

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Pääosan eli noin 46 prosenttia julkisyhteisöjen menoista vie sosiaaliturvan rahoitus. Sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi eläkkeet (ml. lakisääteiset työeläkkeet), kuntien järjestämät sosiaalipalvelut ja työmarkkinatuki. Julkisyhteisöt koostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista. Sosiaaliturvarahastot maksavat suurimman osan sosiaalietuuksista ja -avustuksista sekä julkisen ja yksityisen sektorin työeläkkeet.

Terveydenhoito, koulutus ja julkinen hallinto nielevät julkisista menoista kukin yli kymmenen prosentin osuuden. Liikenne ja elinkeinot vievät sen sijaan vajaat kymmenen prosenttia. Muita tehtäväluokkia ovat puolustus, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu, asuminen sekä vapaa-aika, kulttuuri ja virkistys. Näihin tehtäviin kohdistuu kuitenkin vain murto-osa julkisista menoista.

Julkisia menoja tilastoidaan kansainvälisen julkisyhteisöjen tehtäväjaottelun (COFOG, Classification of the Functions of Government) perusteella. Menot luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan kymmeneen eri pääryhmään, jotka ovat:
- yleinen julkishallinto,
- puolustus,
- yleinen järjestys ja turvallisuus,
- elinkeinoelämän edistäminen,
- ympäristönsuojelu,
- asuminen ja yhdyskunnat,
- terveydenhuolto,
- vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto,
- koulutus ja
- sosiaaliturva.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin vuonna 2017

Menolaji Miljoonaa euroa Henkeä kohden, euroa Osuus kokonaismenoista, %
G0  Tehtävät yhteensä 121 304 22 022 100,0 %
G01  Yleinen julkishallinto 17 682 3 210 14,6 %
G02  Puolustus 2 810 510 2,3 %
G03  Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 550 463 2,1 %
G04  Elinkeinoelämän edistäminen 9 602 1 743 7,9 %
G05  Ympäristönsuojelu 453 82 0,4 %
G06  Asuminen ja yhdyskunnat 732 133 0,6 %
G07  Terveydenhuolto 15 835 2 875 13,1 %
G08  Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 275 595 2,7 %
G09  Koulutus 12 716 2 309 10,5 %
G10  Sosiaaliturva 55 649 10 103 45,9 %

 

 

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Päivitetty 29.11.2019

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.