Veroeurojen käyttö

Suomalaisen veroeuron jakaantuminen eri tehtäviin vuonna 2015

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Pääosan eli noin 45 prosenttia julkisyhteisöjen menoista vie sosiaaliturvan rahoitus. Sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi eläkkeet (ml. lakisääteiset työeläkkeet), kuntien järjestämät sosiaalipalvelut ja työmarkkinatuki. Julkisyhteisöt koostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista. Sosiaaliturvarahastot maksavat suurimman osan sosiaalietuuksista ja -avustuksista sekä julkisen ja yksityisen sektorin työeläkkeet.

Terveydenhoito, koulutus ja julkinen hallinto nielevät julkisista menoista kukin yli kymmenen prosentin osuuden. Liikenne ja elinkeinot vievät sen sijaan vajaat kymmenen prosenttia. Muita tehtäväluokkia ovat puolustus, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu, asuminen sekä vapaa-aika, kulttuuri ja virkistys. Näihin tehtäviin kohdistuu kuitenkin vain murto-osa julkisista menoista.

Julkisia menoja tilastoidaan kansainvälisen julkisyhteisöjen tehtäväjaottelun (COFOG, Classification of the Functions of Government) perusteella. Menot luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan kymmeneen eri pääryhmään, jotka ovat:
- yleinen julkishallinto,
- puolustus,
- yleinen järjestys ja turvallisuus,
- elinkeinoelämän edistäminen,
- ympäristönsuojelu,
- asuminen ja yhdyskunnat,
- terveydenhuolto,
- vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto,
- koulutus ja
- sosiaaliturva.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin vuonna 2015

Tehtävä Miljoonaa
euroa
Henkeä
kohden,
euroa
Osuus
kokonais-
menoista, %
G0  Tehtävät yhteensä 119 378 21 786 100,0 %
G01  Yleinen julkishallinto 17 835 3 255 14,9 %
G02  Puolustus 2 808 513 2,4 %
G03  Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 618 478 2,2 %
G04  Elinkeinoelämän edistäminen 9 952 1 816 8,3 %
G05  Ympäristönsuojelu 501 91 0,4 %
G06  Asuminen ja yhdyskunnat 855 156 0,7 %
G07  Terveydenhuolto 15 009 2 739 12,6 %
G08  Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 099 566 2,6 %
G09  Koulutus 13 090 2 389 11,0 %
G10  Sosiaaliturva 53 611 9 784

44,9 %

 

 

Päivitetty 28.8.2017

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

VerotinLaske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.