26.1.2023 – Päivitetty 16.3.2023

Verokertymä Suomessa

Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2022 yhteensä reilut 115 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.

Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 65 prosenttia verokertymästä vuonna 2022. Tuloverojen ja omaisuusverojen saajia ovat valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Tavaroista ja palveluista maksetuissa veroissa veronsaaja on pääasiassa valtio.

 

Verot ja veronluonteiset maksut 2022, milj. euroa

Tuloverot         42.660  
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero)         34.589  
Yhteisöjen tulovero           8.056  
Korkotulojen lähdevero               15  
Pakolliset sosiaaliturvamaksut         31.759  
Työnantajan työeläkemaksut         17.329  
Vakuutettujen työeläkemaksut           8.315  
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut           3.419  
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut           2.696  
Omaisuusverot           3.864  
Kiinteistövero           2.046  
Varainsiirtovero              917  
Perintö- ja lahjavero              901  
Tavaroista ja palveluista maksetut verot         36.565  
Arvonlisävero         24.990  
Energiaverot           4.283  
Alkoholijuomavero           1.442  
Tupakkavero           1.132  
Ajoneuvovero           1.109  
Vakuutusmaksuvero              875  
Rahapelitoiminnan voittovarat              748  
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta              503  
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero              477  
EU-vakausmaksut              320  
Virvoitusjuomavero              218  
Apteekkimaksut              208  
Talletussuojamaksut               82  
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta)               44  
Varmuusvarastointimaksu               39  
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu               30  
Eräiden juomapakkausten valmistevero               15  
Riistanhoitomaksut               12  
Palosuojamaksu               12  
Kalastuksenhoitomaksut                 9  
Ydinenergiatutkimusmaksu                 9  
Hirvilupamaksut                 5  
Jätevero                 4  
Pankkivero -1  
Muut verot              384  
EU:lle tilitettävät tuonnin verot              297  
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus               73  
Muut verotulot               10  
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset                 2  
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset                 2  
Yhteensä       115.232  

 

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Maksetut tuloverot

Verovuodelta 2022 henkilötuloveroja (ml. sairausvakuutusmaksut) maksettiin yhteensä 35,4 miljardia euroa. Valtaosa maksettiin ansiotulon perusteella. Pääomatuloveroa maksettiin 3,75 miljardia euroa. Alle on koostettu oleellisimmat Verohallinnon tilastot henkilöiden maksamista tuloveroista.

Lue lisää

Verotuksen rakenne

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Lue lisää

Veroaste

Veroaste (kokonaisveroaste) on yleisimmin käytetty verotuksen kokonaistason mittari eri maissa.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki