Suomen verokertymät

Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2016 yhteensä noin 95 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Verotulot vuosina 1990-2016 sektoreittain, miljardia euroa

Verotulot sektoreittain

 

Verot ja veronluonteiset maksut v. 2016, milj. euroa

Tuloverot 32 933
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero) 28 046
Yhteisöjen tulovero 4 798
Korkotulojen lähdevero 89
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 688
Työnantajan työeläkemaksut 14 960
Vakuutettujen työeläkemaksut 6 062
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut 3 824
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut 2 842
Omaisuusverot 3 050
Kiinteistövero 1 670
Varainsiirtovero 858
Perintö- ja lahjavero 522
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 31 002
Arvonlisä- / Liikevaihtovero (*) 19 485
Energiaverot 4 356
Alkoholijuomavero 1 344
Ajoneuvovero 1 083
Tupakkavero 981
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero 959
Vakuutusmaksuvero 785
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat 539
Raha-automaattiyhdistyksen voittovarat 427
Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 255
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) 229
Apteekkimaksut 174
EU-vakausmaksut 112
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta 89
Varmuusvarastointimaksu 44
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 37
Jätevero 21
Eräiden juomapakkausten valmistevero 15
Palosuojamaksu 11
Ydinenergiatutkimusmaksu 11
Öljysuojamaksu 10
Riistanhoitomaksut 10
Kalastuksenhoitomaksut 9
Ratavero 6
Hirvilupamaksut 4
Öljyjätemaksu 4
Sokerimaksut EU:lle 1
Koiravero 1
Muut verot 262
EU:lle tilitettävät tuonnin verot 163
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus 87
Tuoteverojen viivästysseuraamukset 5
Muut verotulot 3
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset 2
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset 2
Takaisin maksetut verot (kaikki) 0
Yhteensä 94 935

* alv-vähennyksiä ei ole huomioitu tässä luvussa

 

Lähde:Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut, verot nimikkeittäin 1975-2016

Päivitetty 17.3.2017

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi