Verokertymät Suomessa

Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2018 yhteensä yli 99 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 63 prosenttia verokertymästä. Tuloveroja keräävät valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työttömyysvakuutusrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Kulutusverot maksetaan lähes kokonaan valtiolle.

Verot ja veronluonteiset maksut 2018, milj. euroa

Tuloverot         34 505  
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero)         28 525  
Yhteisöjen tulovero           5 936  
Korkotulojen lähdevero               44  
Pakolliset sosiaaliturvamaksut         27 708  
Työnantajan työeläkemaksut         15 383  
Vakuutettujen työeläkemaksut           6 838  
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut           3 047  
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut           2 440  
Omaisuusverot           3 349  
Kiinteistövero           1 813  
Perintö- ja lahjavero              692  
Varainsiirtovero              844  
Tavaroista ja palveluista maksetut verot         33 293  
Arvonlisävero*         21 345  
Energiaverot           4 406  
Alkoholijuomavero           1 475  
Ajoneuvovero           1 190  
Rahapelitoiminnan voittovarat           1 109  
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero              995  
Tupakkavero           1 115  
Vakuutusmaksuvero              772  
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta)              226  
Apteekkimaksut              180  
Virvoitusjuomavero              154  
EU-vakausmaksut               55  
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta              113  
Varmuusvarastointimaksu               45  
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu               27  
Eräiden juomapakkausten valmistevero               15  
Jätevero                 7  
Ydinenergiatutkimusmaksu               12  
Palosuojamaksu               11  
Riistanhoitomaksut               12  
Öljysuojamaksu               12  
Kalastuksenhoitomaksut                 9  
Ratavero                 2  
Hirvilupamaksut                 5  
Öljyjätemaksu                 4  
Sokerimaksut EU:lle                 1  
Pankkivero -               4  
Muut verot              218  
EU:lle tilitettävät tuonnin verot              174  
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus               38  
Muut verotulot                 2  
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset                 2  
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset                 2  
Yhteensä         99 073  

  * kaikkia alv-vähennyksiä ei huomioitu

 Lähde:Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Päivitetty 15.3.2019

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.