Verokertymät Suomessa

Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2018 yhteensä yli 99 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 63 prosenttia verokertymästä. Tuloveroja keräävät valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Kulutusverot maksetaan lähes kokonaan valtiolle.

Verot ja veronluonteiset maksut 2018, milj. euroa

Tuloverot 34 505
 Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero) 28 525
 Yhteisöjen tulovero 5 936
 Korkotulojen lähdevero 44
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 645
 Työnantajan työeläkemaksut 15 384
 Vakuutettujen työeläkemaksut 6 804
 Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut 3 210
 Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut 2 247
Omaisuusverot 3 349
 Kiinteistövero 1 813
 Varainsiirtovero 844
 Perintö- ja lahjavero 692
 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 33 306
 Arvonlisävero 21 364
 Energiaverot 4 395
 Alkoholijuomavero 1 475
 Ajoneuvovero 1 194
 Tupakkavero 1 115
 Rahapelitoiminnan voittovarat 1 109
 Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero 995
 Vakuutusmaksuvero 772
 Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) 226
 Apteekkimaksut 180
 Virvoitusjuomavero 154
 Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta 113
 EU-vakausmaksut 55
 Varmuusvarastointimaksu 45
 Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 27
 Eräiden juomapakkausten valmistevero 15
 Ydinenergiatutkimusmaksu 12
 Riistanhoitomaksut 12
 Öljysuojamaksu 12
 Palosuojamaksu 11
 Kalastuksenhoitomaksut 9
 Jätevero 7
 Hirvilupamaksut 5
 Öljyjätemaksu 4
 Ratavero 2
 Sokerimaksut EU:lle 1
 Tenojoen kalastuslupamaksut 1
 Pankkivero -4
 Muut verot 218
 EU:lle tilitettävät tuonnin verot 174
 Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus 38
 Muut verotulot 2
 Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset 2
 Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset 2
Yhteensä 99 023
 
Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.