Verokertymät Suomessa

Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2017 yhteensä lähes 97 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat yli 63 prosenttia verokertymästä. Tuloveroja keräävät valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työttömyysvakuutusrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Kulutusverot maksetaan lähes kokonaan valtiolle.

Verot ja veronluonteiset maksut 2017, milj. euroa

Tuloverot         34.404  
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero)         28.211  
Yhteisöjen tulovero           6.127  
Korkotulojen lähdevero               66  
Pakolliset sosiaaliturvamaksut         27.068  
Työnantajan työeläkemaksut         14.849  
Vakuutettujen työeläkemaksut           6.434  
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut           2.984  
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut           2.801  
Omaisuusverot           3.459  
Kiinteistövero           1.774  
Perintö- ja lahjavero              909  
Varainsiirtovero              776  
Tavaroista ja palveluista maksetut verot         31.848  
Arvonlisävero*         20.404  
Energiaverot           4.324  
Alkoholijuomavero           1.340  
Ajoneuvovero           1.169  
Rahapelitoiminnan voittovarat           1.021  
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero              972  
Tupakkavero              962  
Vakuutusmaksuvero              768  
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta)              228  
Apteekkimaksut              182  
Virvoitusjuomavero              151  
EU-vakausmaksut              122  
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta               75  
Varmuusvarastointimaksu               43  
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu               31  
Eräiden juomapakkausten valmistevero               16  
Jätevero               12  
Ydinenergiatutkimusmaksu               12  
Palosuojamaksu               11  
Riistanhoitomaksut               10  
Öljysuojamaksu                 8  
Kalastuksenhoitomaksut                 8  
Ratavero                 5  
Hirvilupamaksut                 4  
Öljyjätemaksu                 4  
Sokerimaksut EU:lle                 1  
Koiravero                 1  
Pankkivero               -36  
Muut verot              235  
EU:lle tilitettävät tuonnin verot              174  
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus               52  
Muut verotulot                 4  
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset                 2  
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset                 2  
Tuoteverojen viivästysseuraamukset                 1  
Yhteensä         97.014  

 * kaikkia alv-vähennyksiä ei huomioitu

 Lähde:Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Päivitetty 18.10.2018

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.