Verotuotot Suomessa

Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2016 yhteensä noin 95 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Verotulot vuosina 1990-2016 sektoreittain, miljardia euroa

Verotulot sektoreittain

 

Verot ja veronluonteiset maksut v. 2016, milj. euroa

Tuloverot 32 933
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero) 28 046
Yhteisöjen tulovero 4 798
Korkotulojen lähdevero 89
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 628
Työnantajan työeläkemaksut 14 935
Vakuutettujen työeläkemaksut 6 020
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut 3 820
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut 2 853
Omaisuusverot 3 066
Katumaksu/Kiinteistövero 1 670
Varainsiirtovero 874
Perintö- ja lahjavero 522
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 31 265
Arvonlisä- / Liikevaihtovero* 19 694
Energiaverot 4 407
Alkoholijuomavero 1 344
Ajoneuvovero 1 083
Tupakkavero 983
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero 959
Vakuutusmaksuvero 785
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat 539
Raha-automaattiyhdistyksen voittovarat 427
Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 255
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) 231
Apteekkimaksut 174
EU-vakausmaksut 112
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta 89
Varmuusvarastointimaksu 44
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 36
Jätevero 21
Eräiden juomapakkausten valmistevero 15
Palosuojamaksu 11
Ydinenergiatutkimusmaksu 11
Öljysuojamaksu 10
Riistanhoitomaksut 10
Kalastuksenhoitomaksut 9
Ratavero 6
Hirvilupamaksut 4
Öljyjätemaksu 4
Sokerimaksut EU:lle 1
Koiravero 1
Muut verot 262
EU:lle tilitettävät tuonnin verot 163
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus 87
Tuoteverojen viivästysseuraamukset 5
Muut verotulot 3
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset 2
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset 2
Takaisin maksetut verot (kaikki) 0
Yhteensä 95 154

* kaikkia alv-vähennyksiä ei huomioitu

 

Lähde:Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut, verot nimikkeittäin 1975-2016

Päivitetty 15.8.2017

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

VerotinLaske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.