Verokertymät Suomessa

Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2020 yhteensä noin 99 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 63 prosenttia verokertymästä. Tuloverojen ja omaisuusverojen saajia ovat valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Tavaroista ja palveluista maksetuissa veroissa veronsaaja on pääasiassa valtio.

Verot ja veronluonteiset maksut 2020, milj. euroa

Tuloverot 34 717
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero) 29 842
Yhteisöjen tulovero 4 839
Korkotulojen lähdevero 36
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 367
Työnantajan työeläkemaksut 14 314
Vakuutettujen työeläkemaksut 7 700
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut 3 140
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut 2 213
Omaisuusverot 3 574
Kiinteistövero 1 955
Varainsiirtovero 822
Perintö- ja lahjavero 797
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 33 283
Arvonlisävero 21 775
Energiaverot 4 253
Alkoholijuomavero 1 521
Ajoneuvovero 1 168
Tupakkavero 1 054
Vakuutusmaksuvero 820
Rahapelitoiminnan voittovarat 746
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero 713
EU-vakausmaksut 235
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta 221
Virvoitusjuomavero 209
Apteekkimaksut 198
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) 170
Talletussuojamaksut 59
Varmuusvarastointimaksu 40
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 27
Eräiden juomapakkausten valmistevero 16
Ydinenergiatutkimusmaksu 12
Riistanhoitomaksut 12
Palosuojamaksu 11
Kalastuksenhoitomaksut 10
Jätevero 7
Hirvilupamaksut 5
Öljysuojamaksu 2
Tenojoen kalastuslupamaksut 1
Pankkivero -2
Muut verot 247
EU:lle tilitettävät tuonnin verot 174
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus 60
Muut verotulot 9
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset 2
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset 2
Yhteensä 99 188

 
Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.