Suomen verokertymät

Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2015 yhteensä runsaat 90 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Verotulot vuosina 1990-2015, miljardia euroa

Verotulot 1990 - 2015

Verot ja veronluonteiset maksut v. 2015, milj. euroa

Tuloverot 32 371
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero) 27 714
Yhteisöjen tulovero 4 429
Yhteisöjen kirkollisvero 118
Korkotulojen lähdevero 110
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26 639
Työnantajan työeläkemaksut 14 887
Vakuutettujen työeläkemaksut 5 983
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut 3 345
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut 2 424
Omaisuusverot 3 017
Katumaksu/Kiinteistövero 1603
Varainsiirtovero 783
Perintö- ja lahjavero 631
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 29 727
Arvonlisä- / Liikevaihtovero 18 974
Energiaverot 4 054
Alkoholijuomavero 1 356
Ajoneuvovero 930
Tupakkavero 885
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero 882
Vakuutusmaksuvero 777
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat 541
Raha-automaattiyhdistyksen voittovarat 426
Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 250
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) 222
Apteekkimaksut 165
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta 61
Varmuusvarastointimaksu 43
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 36
Jätevero 32
Öljysuojamaksu 24
Eräiden juomapakkausten valmistevero 15
Palosuojamaksu 11
Riistanhoitomaksut 10
Kalastuksenhoitomaksut 8
Ydinenergiatutkimusmaksu 7
Ratavero 6
Hirvilupamaksut 4
Öljyjätemaksu 4
Vakausmaksu 2
Sokerimaksut EU:lle 1
Koiravero 1
Muut verot 246
EU:lle tilitettävät tuonnin verot 165
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus 73
Muut verotulot 3
Tuoteverojen viivästysseuraamukset 3
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset 2
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset 2
Takaisin maksetut verot (kaikki) -2
Yhteensä 92 000

Lähde: Tilastokeskus

Päivitetty 17.1.2017

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi