Tuloverot tuloluokittain ja maksajaryhmittäin

Luonnollisten henkilöiden välittömät verot ja veronluonteiset maksut sekä maksajien lukumäärät 2017

  Maksuunpannut
verot, milj. euroa
Maksajien
lukumäärä
Kunnallisvero 18 545 3 874 234
Kirkollisvero 881 2 731 968
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1 306 2 133 860
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 383 1 773 608
Valtion tulovero yhteensä 8 463 2 450 388
  - ansiotuloista 5 520 1 413 184
  - pääomatuloista 2 943 1 675 343
YLE-vero 490 3 740 622

Lähde: Verohallinto

Luonnollisten henkilöiden välittömät verot maksajaryhmittäin 2017

  Verot ja maksut yht.*), milj. euroa % Maksajien lkm. Verot/maksaja, eur.
Palkansaaja 19 437 65 % 2 178 490 8 922
Eläkeläinen 6 355 21 % 1 332 465 4 769
Työtön 669 2 % 314 399 2 127
Maatalouden harjoittaja 294 1 % 31 080 9 458
Elinkeinonharjoittaja 749 2 % 71 900 10 414
Pääomatulon saaja 2 103 7 % 64 781 32 458
Yhtymien yhtiömiehet 192 1 % 15 928 12 064
Kuolinpesä 123 0 % 91 943 1 341
Muut 148 0 % 374 093 396
Yhteensä 30 070 100% 4 475 079 6 719

* Ei sisällä veronluonteisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Lähde: Verohallinto 

Päivitetty 6.11.2018

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.