Tuloverot tuloluokittain ja maksajaryhmittäin

Henkilöiden tuloverot sekä maksajien lukumäärät 2019

  Maksuunpannut
verot, milj. euroa
Maksajien
lukumäärä
Kunnallisvero 19 646 3 898 500
Kirkollisvero 911 2 665 372
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1 388 2 222 430
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 443 1 747 955
Valtion tulovero ansiotuloista 5 665 1 432 841
  - josta eläketulon lisävero 63 56 164
Pääomatulovero (valtion vero pääomatuloista) 3 049 1 445 695
YLE-vero 504 3 443 765
Tuloverot yhteensä 31 607
4 201 535

Lähde: Verohallinto

Henkilöiden tuloverot maksajaryhmittäin 2019

  Verot yht.*),
milj. euroa
% Maksajien lkm. Verot/maksaja, eur.
Palkansaaja 20 584 65 % 2 213 907 9 298
Eläkeläinen 6 878 22 % 1 282 675 5 362
Työtön 498 2 % 246 494 2 020
Maatalouden harjoittaja 348 1 % 32 361 10 740
Elinkeinonharjoittaja 766 2 % 74 234 10 314
Pääomatulon saaja 2 057 7 % 62 215 33 071
Yhtymien yhtiömiehet 171 1 % 13 730 12 439
Kuolinpesä 133 0 % 74 601 1 780
Rajoitetusti verovelv. 55 0 % 12 794 4 316
Alaikäinen 16 0 % 48 313 338
Muut 101 0 % 140 211 721
Yhteensä 31 607
100% 4 201 535
7 523

* Ei sisällä veronluonteisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Lähde: Verohallinto 

Päivitetty 18.12.2020

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.