Välittömät verot ja maksajaryhmät

Luonnollisten henkilöiden välittömät verot ja veronluonteiset maksut sekä maksajien lukumäärät 2015

  Maksuunpannut verot, milj. euroa Maksajien lukumäärä
Kunnallisvero 18 641 3 883 399
Kirkollisvero 912 2 803 168
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 666 2 813 684
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 1 272 3 867 418
Valtion tulovero yhteensä 8 505 2 592 267
  - ansiotuloista 5 859 1 607 156
  - pääomatuloista 2 645 1 666 082
YLE-vero 503 4 053 044

Lähde: Verohallinto

Välittömät verot maksajaryhmittäin 2015

  Verot ja maksut yht.*), milj. euroa % Maksajien lkm. Verot/ maksaja, euroa
Palkansaajat 21 671 62 % 2 276 385 9 520
Eläkeläiset 5 259 15 % 1 325 642 3 967
Maatalouden harj. 793 2 % 135 015 5 871
Elinkeinonharj. 893 3 % 117 194 7 616
Pääosakkaat, vastuunal. yhtiömiehet 295 1 % 20 055 14 708
Kuolinpesät 14 0 % 9 445 1 441
Muut luonn. hlöt 1 581 5 % 736 167 2 148
Yhteisöt 4 480 13 % 131 983 33 946
Yhteensä 34 986 100% 4 751 886  

* Ei sisällä veronluontoisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Lähde: Verohallinto 

Päivitetty 5.1.2017

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi