Tuloverot tuloluokittain ja maksajaryhmittäin

Henkilöiden tuloverot sekä maksajien lukumäärät 2018

  Maksuunpannut
verot, milj. euroa
Maksajien
lukumäärä
Kunnallisvero 18 991 3 884 166
Kirkollisvero 898 2 701 269
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1 335 2 164 725
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 407 1 752 885
Valtion tulovero ansiotuloista 5 542 1 416 154
  - josta eläketulon lisävero 58 51 611
Valtion tulovero pääomatuloista 3 109 1 511 166
YLE-vero 492 3 382 002
Tuloverot yhteensä 30 763 4 187 883

Lähde: Verohallinto

Henkilöiden tuloverot maksajaryhmittäin 2018

  Verot ja maksut yht.*), milj. euroa % Maksajien lkm. Verot/maksaja, eur.
Palkansaaja 19 912 65 % 2 188 472 9 099
Eläkeläinen 6 546 21 % 1 274 290 5 137
Työtön 563 2 % 267 095 2 109
Maatalouden harjoittaja 358 1 % 34 120 10 499
Elinkeinonharjoittaja 749 2 % 71 728 10 440
Pääomatulon saaja 2 191 7 % 59 916 36 567
Yhtymien yhtiömiehet 178 1 % 14 470 12 305
Kuolinpesä 114 0 % 74 320 1 532
Muut 152 0 % 203 472 746
Yhteensä 30 763
100% 4 187 883
7 346

* Ei sisällä veronluonteisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Lähde: Verohallinto 

Päivitetty 19.3.2020

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.