Tuloverot tuloluokittain ja maksajaryhmittäin

Luonnollisten henkilöiden välittömät verot ja veronluonteiset maksut sekä maksajien lukumäärät 2016

  Maksuunpannut
verot, milj. euroa
Maksajien
lukumäärä
Kunnallisvero 18 799 3 876 281
Kirkollisvero 909 2 770 449
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 707 2 811 931
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 1 258 3 858 396
Valtion tulovero yhteensä 8 348 2 531 832
  - ansiotuloista 5 831 1 527 259
  - pääomatuloista 2 517 1 664 305
YLE-vero 485 3 714 298

Lähde: Verohallinto

Luonnollisten henkilöiden välittömät verot maksajaryhmittäin 2016

 

Verot ja
maksut yht.*),
milj. euroa

%

Maksajien
lkm.

Verot/maksaja,
euroa

Palkansaajat 20 204 66 % 2 147 505 9 408
Eläkeläiset 6 189 20 % 1 408 349 4 395
Työttömät 776 3 % 338 188 2 294
Maatalouden harj. 318 1 % 32 731 9 702
Elinkeinonharj. 804 3 % 72 401 11 109
Pääomatulon saajat 1 731 6 % 60 193 28 758
Yhtymien yhtiömiehet 218 1 % 17 097 12 756
Kuolinpesät 113 0 % 89 415 1 261
Muut 153 1 % 475 560 323
Yhteensä 30 507 100 % 4 641 439 6 573

* Ei sisällä veronluonteisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Lähde: Verohallinto 

Päivitetty 8.1.2018

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.