11.1.2009

Palkansaajan ostovoima kasvaa nyt huippuvauhtia, Veronmaksajat esittää veronkevennysten jatkamista 2010 ja 2011

Keskituloisen palkansaajan nettoansioiden ostovoima kasvaa vuonna 2009 peräti 4,6 prosenttia eli 2000-luvun parasta tahtia. Vauhti on noin kolme kertaa nopeampi kuin vuonna 2008, jolloin palkansaajan ostovoima kasvoi vain 1,5 prosenttia. Ostovoiman vahvan kasvun taustalla on hidastuva inflaatio sekä paluu veronkevennysten tielle yhden välivuoden jälkeen.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista ostovoimalaskelmista, joissa on huomioitu ansioiden, verojen ja kuluttajahintojen arvioitujen muutosten vaikutukset palkansaajan nettoansioiden ostovoimaan.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää vahvaa ostovoimakehitystä rohkaisevana. Kulutusmahdollisuuksia lisätään tänä vuonna osaltaan mittavalla veroelvytyksellä. Verotusta kevennetään 870 miljoonalla eurolla, lisäksi puretaan ansiotason noususta aiheutuva verotuksen kiristyminen. Omilla ansiotuloillaan elävällä keskiluokalla on nyt hyvä mahdollisuus pitää kansantaloutta pystyssä viennin pahasti hiipuessa.

”Työpaikkansa säilyttävillä kansalaisilla on nyt oiva tilaisuus panna hyvä kiertämään”, katsoo Lehtinen.

”Kaupassa käynti ja palvelujen ostaminen ovat jokaisen kansalaisen mahdollisuuksia työllistää ja lisätä yhteiskunnan verotuloja, kukin edellytystensä mukaan.”

Veronmaksajat esittää ansiotulojen verotuksen keventämisen jatkamista myös vaalikauden loppuvuosina. Vuonna 2010 verotusta tulisi keventää 500 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 veroperusteet on päätettävä tilanteessa, jossa työmarkkinoiden tuleva palkkalinja on vielä selkiytymätön. Toisaalta on jo nyt nähtävissä, että veroelvytykselle tarvitaan jatkoa myös ensi vuonna.

”Hallituksella on hyvä syy linjata vuoden 2010 kevennykset jo helmikuussa hallitusohjelman puolivälin tarkastelussa.”

”Kevennysten linjaaminen hyvissä ajoin poistaa epävarmuutta hallituksen aikeista ja tuo kansalaisten taloudenpitoon luotettavuutta ja ennustettavuutta, joka on juuri nyt erityisen tärkeää”, toteaa Lehtinen.

Vuoden 2011 kevennysten mittaluokan Lehtinen jättäisi sen sijaan vielä auki odottamaan tulevien työmarkkinaratkaisujen selviämistä.

”Hallituksen on syytä tulla maltillista ja työllisyyttä edistävää palkkalinjaa vastaan tuntuvilla veronkevennyksillä myös vuonna 2011”, katsoo Lehtinen.

Veronmaksajien mallissa valtio vastaisi kokonaisuudessaan tulevien veronkevennysten kustannuksista. Kevennykset toteutettaisiin alentamalla valtion tuloveroasteikkoa ja korottamalla vuonna 2009 käyttöön otettua uutta työtulovähennystä. Verotusta kevennettäisiin tasaisesti kautta linjan, kaikissa tuloluokissa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300  

Palkansaajan ostovoima 2000-luvulla (pdf)
Hallitusohjelman "puolivälin tarkiste": Verotuksen linjaus vuosille 2010 ja 2011 (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki