12.6.2013

Veronmaksajan taksvärkkipäivä torstaina 13.6.

Torstaina 13. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 44,6 prosenttia kansantuotteesta, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2013 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 13.6. *)

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,8 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa. 1990-luvun lopulla taksvärkkipäivä valui pahimmillaan jopa heinäkuun alkuun. Viime vuosina taksvärkkipäivä on vakiintunut kesäkuun toiselle viikolle.

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Leena Kurkinen 09 6188 7352, 050 531 5465

*) Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteen mukaan veroaste on tänä vuonna 44,1 prosenttia. Kun tähän lisätään mm. kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 44,6 prosenttiin.

Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 1980 - 2013 (pdf)

 

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki