Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

23.3.2009

Veronmaksajien Lehtinen hallituksen kehysriihestä: Kiinteistöveron pakkokiristys on perusteeton

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää perusteettomana hallituksen kehysriihen päätöstä nostaa kiinteistöveron alarajoja.

-  Kiinteistöveron alarajojen korottaminen on tarpeetonta kuntien holhoamista. Kaikilla kunnillahan on jo tähänkin asti ollut vapaus omin päätöksin korottaa kiinteistöveronsa lain sallimiin ylärajoihin asti, muistuttaa Lehtinen.

-  Kiinteistöveron tulisi olla aidosti kunnallinen vero. Alarajojen nosto pakottaa kiinteistöveron korotuksiin kuitenkin myös sellaiset kunnat, jotka eivät sitä halua.

-  Kuntien tulisi voida päättää itsenäisesti sekä kunnallisesta tuloveroprosentista että kiinteistöveron tasosta. Nyt otetaan kiinteistöveron osalta askel toiseen suuntaan.
 
Vakinaisen asunnon kiinteistöveron alarajan korottaminen 0,22 prosentista 0,32 prosenttiin pakottaa peräti 184 kuntaa korottamaan veroprosenttia. Kunnissa asuu yli 3,6 miljoonaa suomalaista. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korotus 0,50 prosentista 0,60 prosenttiin koskettaa 28 kuntaa.

Hallitus päätti kehysriihessä tukea merkittävästi kuntien taloutta korottamalla väliaikaisesti kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Lisäksi jo aiemmin päätetty Kela-maksun poisto tukee vahvasti kuntataloutta.

-  Valtio tulee nyt varsin mittavasti kuntia vastaan niiden talousahdingossa. Kunnilta sopii tässä tilanteessa odottaa pidättyvyyttä kunnallisveroprosenttiensa nostamisessa.

Lehtinen pitää hyvänä kehysriihen päätöstä kohdistaa työnantajien Kela-maksun poiston rahoittamiseksi tehtävät energia- ja ympäristöverojen korotukset pääosin yrityksille.

-   Kela-maksun poisto alentaa yritysten työllistämiskustannuksia. Yrityksiin kohdistuvilla energia- ja ympäristöveroilla maksurasitusta siirretään yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan. Kyse on yritysten verorakenteen muuttamisesta työllisyyden hyväksi, toteaa Lehtinen.


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki