Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

15.4.2007

Veronmaksajien Lehtinen hallitusohjelmasta: Verolinjaukset ovat oikeansuuntaisia

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallitusohjelman verolinjauksia pääosin myönteisinä. Keventävä yleislinja yhdistyy moniin yksittäisiin verotuksen korjaustoimiin. Kokonaisuus on oikeansuuntainen.

- Ansiotulojen verotusta kevennetään, perintöverotusta korjataan ja eläkkeensaajien verotus oikaistaan esittämällämme mallilla. Veronmaksajien hallitusohjelmalle asettamat tavoitteet etenivät yleisesti varsin hyvin, Lehtinen summaa.

Ansiotulojen verotuksen keventäminen on kasvuhakuisen ja kannustavan veropolitiikan ydin. Hallitusohjelmassa sitoudutaan veronkevennysten jatkamiseen maltillisesti kaikissa tuloluokissa. Nyt linjattu kevennysten mittaluokka on kuitenkin varsin vaatimaton.

- Suunta on oikea, mutta nyt asetettu tavoitetaso alhaalla.

- Lisää rohkeutta sopii odottaa esimerkiksi palkkaratkaisujen yhteydessä, jotka hallitus ilmoittaa ottavansa huomioon tuloverokevennysten mitoituksessa.

Erityisen tyytyväinen Lehtinen on Veronmaksajien viime syyskuussa esittämän eläkkeensaajien verotuksen täsmäkorjauksen toteuttamisesta.

- Työeläkkeensaajat ovat jääneet viime vuosina verotuksessa pahoin väliinputoajiksi, joten heidän verotuksensa oikaiseminen on todella tervetullut päätös.

Perintö- ja lahjaverotukseen on tulossa muutoksia, joilla joitakin järjestelmän suurimpia ongelmia saadaan helpotettua. Verotettavan perinnön alarajan korottaminen, lesken ja lasten aseman helpottaminen sekä sukupolvenvaihdosten huojentaminen ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Sen sijaan nyt kohtuuttoman kolmannen perintöveroluokan poistamisesta ei ole mainintaa. Perintöverotuksen keventämisen yksityiskohdat selviävät myöhemmin.

- Perintöverotuksen muutokset tulee valmistella viipymättä ja huolella niin, että pahimmat epäkohdat saadaan korjattua ja muutokset tulevat voimaan heti vuonna 2008.

Myös osinkotulojen tuhannen euron verovapaan osan toteuttaminen noudattaa Veronmaksajien esitystä. Muutos purkaa piensäästäjien osalta osinkojen kahdenkertaisen verotuksen ja edistää kansalaisten laajapohjaista osakesäästämistä.

Hallitusohjelmaan sisältyy myös mittavia verotusta keventäviä muutoksia, joilla tavoitellaan painotusta pienituloisiin. Tällaisia ovat sekä elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen että erityisesti tuloverotuksen perusvähennyksen korottaminen.

- Vastaavasti tuloverotuksen kevennykset on kohdistettava marginaaliverojen yleiseen alentamiseen, korostaa Lehtinen.

Energia- ja ympäristöveroihin kaavaillaan hallitusohjelmassa korotuksia, joiden sisältö jää vielä avoimeksi.

- On kova haaste toteuttaa energiaverotuksen muutokset niin, etteivät tavallisten kansalaisten jokapäiväiset elinkustannukset nouse kohtuuttomasti, pohtii Lehtinen.

Hallitusohjelman finanssipoliittinen linja on kokonaisuutena kasvuhakuinen. Valtiontalous pidetään lievästi ylijäämäisenä, mutta merkittävä osa liikkumavarasta käytetään talouskasvun edistämiseen muun muassa verotusta keventämällä ja uudistamalla.

- Liian passiivisen kamreeripolitikoinnin houkutus onnistuttiin nyt välttämään.

- Hyvin hoidettu valtiontalous varmistaa tukevan perustan veronkevennysten jatkamiselle. Tässä suhteessa hallitusohjelman vero- ja menolinjaa voi pitää hyvin mitoitettuna.

- Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjasta huolehditaan jatkossakin parhaiten sekä panostamalla kannustaviin veronkevennyksiin että hillitsemällä tehokkaasti valtion menojen kasvua.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

 

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki