25.9.2020

Veronmaksajien sote-lausunto: Uudistuksen on hillittävä kustannuksia tai sitä ei pidä toteuttaa – palvelujen järjestämiseen vaihtoehtoja ja kuntien muutos nollaan euroon

Veronmaksajain Keskusliitto korostaa hallituksen sote-luonnoksesta antamassaan lausunnossa, että uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on oltava julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen kustannusten kasvua hillitsemällä. Sote-palvelujen osuus ikärakenteen muutoksen aiheuttamassa kestävyysvajeessa on hallitseva.

- Jos kustannusten kasvun merkittävä hillitseminen ei ole mahdollista, uudistusta ei pidä toteuttaa esitetyltä pohjalta, toteaa liiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Sote-palveluiden tuottavuuden jatkuva parantaminen on tarpeen, jotta palveluiden riittävä saatavuus ja laatu voidaan turvata myös tarvittavien tiukkojen rahoitusraamien puitteissa. Maakunnille on tällöin annettava riittävästi mahdollisuuksia palvelujen joustavaan ja tehokkaaseen järjestämiseen myös yksityisiä palvelutuottajia hyödyntäen.

Esitetyssä uudistuksessa maakuntien mahdollisuuksia käyttää yksityisiä palvelutuottajia rajataan tarpeettoman voimakkaasti. Toiminnan kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen edellyttää aitoja vaihtoehtoja ja myös kilpailun mahdollistamista palvelutuotannossa.

- Esitystä on syytä muuttaa maakuntien järjestämismahdollisuuksia olennaisesti lisäävällä tavalla, Lehtinen sanoo.

Esitysluonnoksessa kuntien rahoituksen enimmäismuutos rajattaisiin toistaiseksi pysyvästi +/- 100 euroon asukasta kohden. Esitetty ratkaisu leipoisi siten perusteettomasti joistakin kunnista ”voittajia” ja toisista ”häviäjiä” nykytilaan nähden. Tämä esitys on kestämätön kuntien kannalta.

- Kunnille ei pidä aiheuttaa sote-uudistuksella keinotekoista painetta kunnallisverojen kiristämiseen. Kuntien enimmäismuutos tulee siksi rajata +/- 0 euroon asukasta kohden.

Uudistuksen lähtökohtana on oltava, että yksittäisten kansalaisten verotus ei muutosten vaikutuksesta ainakaan kiristy. Ansiotulojen verotuksen esitetty mittava siirtäminen kunnilta valtiolle ei siis saa kiristää kenenkään verotusta. Veronsa maksavan kansalaisen kannalta oleellisinta on hänen maksamiensa tuloverojen kokonaismäärä, ei se mikä osa hänen maksamistaan tuloveroista menee valtiolle ja mikä kunnalle.

- Esitysluonnoksessa lähtökohta muutosten neutraalisuudesta maksajan kannalta on huomioitu asianmukaisesti. Yksityiskohtaisiin veroperusteisiin ei ole syytä ottaa vielä valmistelun tässä vaiheessa kantaa, Lehtinen toteaa.

Valtion rahoitukseen perustuva sote-uudistus voi onnistua sote-palvelujen kustannusten riittävässä hillinnässä, jos kustannusten valvonta on tehokasta ja maakunnat sitoutuvat asetettavaan kustannusraamiin. Tämä on myös avain nk. pehmeän budjettirajoitteen aiheuttamien ongelmien torjumisessa valtion rahoittamassa sote-uudistuksessa.

- Pohjoismaista Tanskassa valtion rahoitukseen perustuva sote on pystytty yhdistämään maakunnalliseen järjestämisvastuuseen tavalla, jossa menojen kasvua hillitään tehokkaasti. Tähän pitää päästä myös Suomessa, jos uudistusta viedään eteenpäin esitetyltä pohjalta.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Veronmaksajien lausunto sote-uudistuksesta

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki