25.8.2023

Veronmaksajien Lehtinen: Ansiotulojen veronkevennystä pantataan turhaan, kiinteistöveroon perusteeton pakkokiristys

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kummeksuu ansiotulojen verotuksen kevennysten lykkäämistä vaalikauden loppuvuosille valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa.

Hallitusohjelman mukaisista 500 miljoonan euron veronkevennyksistä ollaan toteuttamassa ensi vuonna vain sadan miljoonan euron siivu. Tämä lisää keskituloisen palkansaajan nettoansioita vaivaisella 40 eurolla vuodessa.

- Veronkevennystä ollaan nyt panttaamassa aivan turhaan. Valtiontaloutta ei auteta lykkäämällä jo päätettyä kevennystä vaalikauden loppuvuosille.

Lehtinen muistuttaa, että palkansaajan nettoansioiden ostovoima on inflaation kiihdyttyä romahtanut tänä vuonna alimmilleen 15 vuoteen.

- Ministeriöllä on nyt kevennysten ajoitus pielessä. Ostovoimaa pitäisi vahvistaa tässä ja nyt, eikä vasta vuosien päästä. Tähän on syytä palata koko hallituksen budjettiriihessä.

Palkansaajien ensi vuoden verotukseen tulee vaikuttamaan myös olennaisesti sosiaalivakuutusmaksujen kehitys. Työttömyysvakuutusmaksuissa on ollut näköpiirissä keventämisen varaa. Aleneminen on luonnollinen seuraus työllisyyden paranemisesta ja työllisyysrahaston puskurien täyttymisestä. Lisäksi hallituksen toimet vaikuttavat työttömyysturvamenoihin.

- Palkansaajien verotuksen keveneminen on ensi vuonna pitkälti työttömyysvakuutusmaksun mahdollisen alenemisen varassa. Hallituksen ei tule keinotekoisesti jarruttaa työttömyysvakuutusmaksujen alentamista, katsoo Lehtinen.

Kiinteistöverotuksessa ministeriö ehdottaa ensi vuonna toteutettavaksi hallitusohjelmassa linjatun tonttien kiinteistöveron pakkokiristyksen. Tonttien kiinteistöveron alaraja on nyt 0,93 prosenttia. Ministeriön ehdotuksen mukaan alaraja on jatkossa pakko korottaa vähintään 1,30 prosenttiin. Nyt alarajalla olevissa kunnissa tonttien verotus kiristyy peräti 40 prosenttia. Tonttien veroprosenttia on korotettava kaikkiaan 245 kunnassa.

- Kyseessä on täysin perusteeton kuntien holhoaminen, jonka maksumiehiksi aiotaan panna epäonnisten kuntien asukkaat. Kiinteistövero menee kunnille, joten niiden pitäisi luonnollisesti myös saada itse päättää mahdollisimman vapaasti sen tasosta omassa kunnassaan, toteaa Lehtinen.

Muilta osin Lehtinen pitää ministeriön budjettiehdotusta melko yllätyksettömänä. Kulutusveroissa ei tapahdu ensi vuonna suuria muutoksia. Bensaverotus kevenee hieman. Hallitusohjelmassa linjattua arvonlisäverotuksen kiristystä ei toteuteta vielä ensi vuonna.

- Alvin korotusten lykkääminen myöhemmäksi on tässä tilanteessa perusteltua.

Osakesäästötilille talletettaville varoille asetettua enimmäisrajaa nostetaan.

- Tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan. Osakesäästötilille asetettu enimmäisraja on keinotekoinen ja poikkeuksellinen eikä vastaavaa rajaa ole esimerkiksi sijoitusrahastoilla.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Laskelmat kulutusveromuutosten vaikutuksista (pdf, päivitetty 30.8.2023)

Lista kunnista, joissa maapohjan kiinteistöveroprosentti nousee (pdf)
Esimerkkilaskelmia kerrostaloasunnon kiinteistöverojen noususta eri kunnissa 2024 (taloustaito.fi, lisätty 4.9.2023)

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!