16.6.2023

Veronmaksajien Lehtinen hallitusohjelmasta: Veroratkaisut ovat pääosin myönteisiä, alv-korotus kyseenalainen

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallitusohjelman veropakettia melko toimivana kokonaisuutena. Verotuksen yleisiä rakenteita ei suuresti muuteta. Kiristyksiä ja kevennyksiä tehdään suunnilleen yhtä paljon.

-  Tärkeintä on, että julkista taloutta tasapainotetaan seuraavat neljä vuotta menosäästöillä ja rakenneuudistuksilla, eikä verotuksen yleistä tasoa kiristämällä.

Hallitusohjelmassa listatut veromuutokset siirtävät verotuksen painopistettä lievästi työn tekemisen verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamisen suuntaan. Ansiotulojen verotus kevenee hieman.

-  Ansiotulojen verotuksen keventäminen noin puolella miljardilla eurolla vahvistaa nettoansioiden ostovoimaa ja kannustaa työntekoa. Se myös edistää osaltaan hallituksen kunnianhimoisten työllisyystavoitteiden toteutumista.

Määräaikaista solidaarisuusveroa jatketaan edelleen, mutta se rajataan seuraavat neljä vuotta yli 150 000 euron tuloihin. Solidaarisuusvero säädettiin väliaikaisesti jo yli kymmenen vuotta sitten.

-  Ehkä tämä veron alarajan korotus on askel solidaarisuusveron lopulliselle kuoppaamiselle seuraavalla vaalikaudella, Lehtinen pohtii.

Kulutusverotuksessa terveyshaittoihin kohdistuvien valmisteverojen korottaminen on kannatettavaa. Sen sijaan hallituksen esittämät korotukset koronavuosina kovilla olleiden palvelualojen arvonlisäveroihin eivät ole tässä tilanteessa perusteltuja.

-  On vaikea ymmärtää, miksi hallitus haluaa suunnata kiristyksiä nimenomaan lääkkeiden, kulttuuritilaisuuksien, joukkoliikenteen, liikuntapalvelujen ja majoitustoiminnan verotukseen.

-  Parempi linja olisi ollut korottaa hieman enemmän esimerkiksi tupakkatuotteiden ja alkoholin valmisteveroja ja jättää arvonlisäverokannat rauhaan, Lehtinen katsoo.

Pääomatulojen verotuksessa ja yhteisöverotuksessa ei toteuteta suuria muutoksia. Tämä on hyvä asia, sillä näiden veromuotojen osalta on erityisen tärkeää, että verotus on ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä.

Osakesäästötilille talletettaville varoille asetettua enimmäisrajaa nostetaan 50 000 eurosta 100 000 euroon. Tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan. Osakesäästötilille talletettaville varoille asetettu enimmäisraja on keinotekoinen ja poikkeuksellinen, eikä vastaavaa rajaa ole esimerkiksi sijoitusrahastoilla.

Myös perintöverotuksessa tehdään kaivattu korjaus oikeudenmukaisuuden parantamiseksi, kun veron maksuaikaa pidennetään.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Liite:  Hallitusohjelman kulutusveromuutoksia (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!