Kiinteistövero 14.5.2020

Miten kesämökkini kiinteistövero määräytyy?

Sain perinnöksi kesämökin. Aloin selvittää, ovatko mökkikiinteistön kiinteistöverotiedot oikein ja vero oikeansuuruinen. Kysyin verotoimistosta, miten mökkikiinteistöni verotusarvo lasketaan. Sieltä vastattiin, että verotus perustuu tonttihintakarttaan. Mitään muuta he eivät osanneet kertoa.

Miten kartan tonttihinnat lasketaan? Oman tonttini rakennukset ovat vaatimattomia, vanhoja ja huonokuntoisia. Lähistöllä on kuitenkin hienoja huviloita. Jos hintakartta perustuu toteutuneisiin tonttikauppoihin, voivatko alueella tehdyt hintavat huvilakaupat nostaa alueen hintatasoa niin, että minunkin kiinteistöveroni nousee?

Johtava verojuristi Juha Koponen vastaa: 

Kiinteistön verotusarvo muodostuu tontilla sijaitsevien rakennusten verotusarvosta ja maapohjan verotusarvosta. Nämä arvot määritetään erikseen ja erilaisella tekniikalla. Kunkin yksittäisen rakennuksen verotusarvo määritetään laskennallisesti.

Valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain eri tyyppisille rakennuksille nk. neliötaksan, jonka suuruus perustuu arvioon vastaavan uuden rakennuksen rakennuskustannuksista. Lisäksi rakennuksen pinta-alan perusteella laskettua arvoa joko korotetaan tai alennetaan mm. varustelun ja iän perusteella. Rakennuksen verotusarvoon eivät vaikuta naapureiden tonteilla sijaitsevat rakennukset ja niiden kauppahinnat.

Tonttimaan arvo perustuu kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin ja arviointiohjeisiin. Maapohjan verotusarvon laskentaan vaikuttavat muun muassa sijainti, liikenneyhteydet, kunnallisteknisten töiden valmiusaste sekä paikkakunnan hintataso. Jos tontilla on oma ranta, tontin verotusarvo on yleensä korkeampi kuin tontin, jossa ei ole omaa rantaa.

Rakennusmaan nykyinen arviointimenetelmä on kehitetty alun perin vuonna 1993 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen (VTT) ja Verohallinnon yhteistyönä. Tonttihintakarttoja on tämän jälkeen päivitetty useampaan kertaan. Selvitys haja-asutusalueiden asunto- ja lomakiinteistöjen arvoista valmistui viimeksi vuonna 2008. Tonttihintakarttojen arvot ovat keskimääräisiä, ja ne perustuvat pääsääntöisesti toteutuneisiin rakentamattoman maan kauppahintoihin.

Verohallinnolla on myös syventävä vero-ohje Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa.

Naapurien viimevuosina myymien loma-asuntojen kauppahinnat eivät siis ole vaikuttaneet esimerkiksi vuonna 2020 maksuunpantuun kiinteistöveroon.

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan kiinteistöverouudistusta, joka muuttaa sekä rakennusten että tonttien verotusarvon määrittämistä. Tavoitteena on se, että muutokset olisivat käytössä vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa.

Uudistus merkitsee monessa tapauksessa todennäköisesti verotusarvojen korotuksia, sillä muutoksia valmisteltaessa ongelmana pidetään sitä, että verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä.

 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!