Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 31.3.2022

Talviasuttava mökki ukrainalaisen perheen käyttöön – vaikuttaako tämä kotitalousvähennykseen?

Minulla on talviasuttava mökki. Vaikuttaako kotitalousvähennyksen saamiseen, jos luovuttaisin sen väliaikaiseen asumiseen Ukrainan kriisialueelta tulevan perheen käyttöön?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Kyllä voi vaikuttaa.

Sen lisäksi, että kotitalousvähennyksen saa omassa käytössä olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä, vähennyksen voi saada myös verovelvollisen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä.

Vähennystä ei sen sijaan saa, jos asunto tai vapaa-ajan asunto on annettu kokonaan vain sellaisten henkilöiden käyttöön, joita laissa ei ole lueteltu ja tehdään esimerkiksi korjaus- ja kunnossapitotöitä tällaisen käytön aikana. Jos asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa sen sijaan käyttävät samanaikaisesti myös edellä luetellut henkilöt vähennyksen voi saada. Kysymys on myös näytöstä.

Myöskin tällaisten perheen ulkopuolisten henkilöiden käytön lähelle ajoittuvat kotitalousvähennystyöt voivat olla ongelmallisia, koska vähennysoikeus riippuu silloin tapauskohtaisesta harkinnasta. 

Verohallinnon antamassa Kotitalousvähennys asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä -ohjeessa todetaan asuntoon juuri ennen muuttoa tehdystä remontista seuraavaa: verovelvollisen on osoitettava, että asuntoa tai omakotitaloa ei ole annettu tai aiottu antaa muuhun kuin kotitalousvähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Kotitalousvähennystä ei saa, jos asunto korjaustöiden ja tyhjillään olon aikana tai välittömästi sen jälkeen vuokrataan tai otetaan elinkeinotoiminnan käyttöön. Vähennystä ei liioin saa, jos asunto on jonkun muun kuin verovelvollisen tai muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden käytössä.

Verojuristivastaus on julkaistu Taloustaidossa 23.3.2022.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka

Kotitalousvähennyksen saa kunnossapito- ja perusparannustyöstä, tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista, jotka tehdään: henkilön itsensä, hänen tai hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, iso-, otto- tai kasvattivanhem...

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!