Kuolinpesän verotus 23.2.2023

Matkakulut kuolinpesän maatilalle – vähennänkö matkakulut omalla vai kuolinpesän veroilmoituksella?

Olen osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä. Kuolinpesän varoihin kuuluu maatila, jolla harjoitetaan maataloutta. Teen töitä kuolinpesän maatilalla. Vähennetäänkö kotini ja maatilan väliset matkakulut minun omalla veroilmoituksellani vai kuolinpesän veroilmoituksella?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Kotoa maatilalle tekemäsi matkat ovat asunnon ja työpaikan välisiä matkoja, jotka vähennetään kuolinpesän veroilmoituksella.

Kuolinpesän osakkaan asunnon ja kuolinpesän maatilan välisistä matkoista aiheutuneiden kustannusten vähentämistä koskevat samat rajoitukset kuin palkansaajan asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia.

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuosina 2023 ja 2022 omavastuu on 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 8 400 euroa vuosina 2022 ja 2023.

Maksimivähennyksen saat vuonna 2022 siis silloin, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 9 150 euroa. Matkakulut ilmoitetaan aina kokonaan, eli omavastuuosuutta ei vähennetä itse.

Vuosina 2022 ja 2023 vähennyksen määrä on 0,30 euroa kilometriltä, jos vähennys myönnetään oman auton käyttökustannusten mukaan tai todelliset kulut näytön perusteella.

Pelkkää metsätaloutta harjoittavan kuolinpesän maatilan osalta toimitaan Verohallinnon ohjeen mukaan toisin, vaikka vähennyksen senttimäärä on sama. Asunnon ja kuolinpesän metsätilan välisten matkojen kulut vähennetään metsätalouden pääomatulojen verotuksessa ilman omavastuuosuutta, eikä vähennyksen kokonaismäärälle ole säädettyä ylärajaa (Ohje: Metsätalouden matkakustannukset Diaarinumero A24/200/2018).

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!