Perintöverotus 22.2.2017

Perintöverolaskuri 2015 - 2016

Perintöosa (euroa)


Perintöverolaskuri kertoo perinnöstä maksettavan veron euromäärän perinnön arvon perusteella laskettuna. 

Perintöverotuksessa verovelvolliset on jaettu kahteen veroluokkaan. Laskuri näyttää veron määrän kussakin veroluokassa erikseen. 

Veroluokkien selitykset:

I  Perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, perinnönjättäjän kihlakumppani tai avopuoliso (perintökaaren 8 luvun mukaisen avustuksen määrään asti) 
II  Muut perinnönjättäjän sukulaiset ja vieraat 

I veroluokka 

Verotettavan 
omaisuuden
arvo, €
Vero alarajan
kohdalla, €
Vero alarajan
ylimenevästä
osasta, %
20 000 100 8
40 000 1 700 11
60 000 3 900 14
200 000 23 500 17
1 000 000 159 500 20

 II veroluokka 

Verotettavan 
omaisuuden
arvo, €
Vero alarajan
kohdalla, €
Vero alarajan
ylimenevästä
osasta, %
20 000 100 21
40 000 4 300 27
60 000 9 700 33
1 000 000 319 900 36

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä veronalaisesta perintöosuudesta 60 000 euron puolisovähennyksen.

Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 40 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Perintöverolaskuri

Perintöverolaskuri kertoo perinnöstä maksettavan veron euromäärän perinnön arvon perusteella laskettuna. Se koskee verotusta vuodesta 2017 alkaen. Laskuri näyttää veron määrän kummassakin perintöveroluokassa erikseen.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki