Ansiotulojen verot ja maksut 20.11.2019

Eläkevakuutusmaksut 2020

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020.

  • Maksunalennus on voimassa 1.5–31.12.2020.
  • Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennetaan vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. 
  • Vakuutusmaksun alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Vuonna 2020 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu ilman väliaikaista alennusta on 24,4 prosenttia palkasta.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2020 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia.

Eläkemaksu

Työntekijän ikä Eläkemaksun suuruus
alle 53 7,15 %
53–62 8,65 %
täyttänyt 63 7,15 %

68-vuotiaille ja sitä vanhemmille ei kartu eläkettä eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja. 

Työnantajan keskimääräinen maksu vuonna 2020 on 16,95 prosenttia. 

Sivua on julkaistu 21.11.2019. Sivua on päivitetty 8.4.2020.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Eläkevakuutusmaksut 2019

Vuonna 2019 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2019 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta...

Lue lisää

Eläkevakuutusmaksut 2017

Vuonna 2017 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on 6,15 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 7,65 prosenttia. 63–67-vuotiaiden maksu on 6,15 prosenttia. 68-vuotiaille ja sitä...

Lue lisää

Eläkevakuutusmaksut 2022

Vuonna 2022 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,85 prosenttia palkasta sisältäen myös työntekijältä perittävän osuuden.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki