Ansiotulojen verot ja maksut 15.12.2022

Eläkevakuutusmaksut 2023

Vuonna 2023 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,84 prosenttia palkasta sisältäen myös työntekijältä perittävän osuuden. 

TyEL-​vakuutusmaksuissa on eroja eri eläkevakuutusyhtiöissä ja kussakin eläkevakuutusyhtiössä olevien asiakasryhmien osalta. Tilapäisten työnantajien TyEL-​maksu on 26,20 % ja se on kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä samansuuruinen. 

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2023 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia. Maksut ovat samat kuin vuonna 2022.  

Työeläkevakuutusmaksut 2023

Työntekijän ikä  Eläkemaksun suuruus
17–52 7,15 %
53–62 8,65 %
täyttänyt 63 7,15 %

 

Työntekijä maksaa korotettua maksua  53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta. 68-vuotiaille ja sitä vanhemmille ei kartu eläkettä, eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja.

Eläkevakuutusmaksut 2022

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki