Ansiotulojen verot ja maksut 14.12.2022

Sairaus­vakuutus­maksut 2023

Vakuutetun sairaus­vakuutus­maksu koostuu sairaan­hoito­maksusta ja päivä­raha­maksusta. Lisäksi työnantaja maksaa työnantajan sairaus­vakuutus­maksun.

Vakuutetun sairaus­vakuutus­maksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu on 0,60 prosenttia verotettavasta ansiotulosta vuonna 2023.

Verotettavista eläke- ja etuustuloista sairaanhoitomaksu määrätään korotettuna, jolloin se on 1,57 prosenttia. 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua maksetaan iästä riippumatta.

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,36 prosenttia palkka- tai yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- tai yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 15 703 euroa. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 15 703 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia. 

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien (YEL) maksama lisärahoitusosuus on 0,23 prosenttia eli maksu on yhteensä 1,59 prosenttia vuonna 2023.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei peritä alle 16-vuotiailta eikä 68 vuotta täyttäneiltä.

Työnantajan sairaus­vakuutus­maksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2023 on 1,53 prosenttia palkoista.

Alle 16-vuotiaiden ja 68 vuotta täyttäneiden palkoista ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Sairausvakuutusmaksut 2014–2022

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki