Ansiotulojen verot ja maksut 21.12.2023

Yle-vero

Yle-veroa ei mene pienistä tuloista

Henkilön yleisradiovero on 0–163 euroa vuodessa tuloista riippuen. Veroa maksetaan 2,5 prosenttia 14 000 euroa ylittävistä yhteenslasketuista puhtaista ansio- ja pääomatuloista. Enintään 14 000 euron puhtaasta tulosta veroa ei peritä. Puhdas tulo saadaan, kun tulosta vähennetään tulonhankkimiskulut. 

Enimmäismäärä 163 euroa maksetaan, kun palkkatulot ovat vähintään noin 21 270 euroa vuodessa tai eläke- ja päivärahatulot noin 20 520 euroa vuodessa.

Jos 14 000 euron tuloraja ylittyy, Yle-veroa maksavat kaikki Suomessa asuvat yleisesti verovelvolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet vuoden loppuun mennessä 18 vuotta.

Yrittäjät maksavat Yle-veroa yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vahvistetun työtulon yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta, jos työtulon yhteismäärä on puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärää korkeampi. Ahvenanmaalla asuvat eivät maksa Yle-veroa. Veroa peritään tuloverotuksen yhteydessä ja se otetaan huomioon ennakonpidätysprosenttia määrättäessä.

 

Yhteisöjen Yle-vero

Yhteisöt maksavat Yle-veroa vain, jos ne harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Yhteisölle määrätään Yle-veroa, jos sen verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa. Yhteisön verotettava tulo on yhteisön elinkeinotoiminnan verotettava tulon, maatalouden verotettavan tulon ja muun toiminnan verotettavan tulon yhteismäärä. Yle-veron laskentaperusteeseen luetaan siten kaikkien tulolähteiden verotettavien tulojen yhteismäärä.

Maksettavan veron määrä on 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla verotettavan tulon 50 000 euroa ylittävältä osalta. Veron enimmäismäärä on 3 000 euroa vuodessa. Enimmäismäärän maksavat ne yhteisöt, joiden verotettava tulo on vähintään 867 142 euroa.

Yhteisö saa verotuksessa vähentää maksamansa Yle-veron elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!