Ansiotulojen verot ja maksut 21.12.2023

Eläkevakuutusmaksut 2024

Eläkevakuutusmaksut 2024

Vuonna 2024 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,81 prosenttia palkasta sisältäen myös työntekijältä perittävän osuuden. 

TyEL-​vakuutusmaksuissa on eroja eri eläkevakuutusyhtiöissä ja kussakin eläkevakuutusyhtiössä olevien asiakasryhmien osalta. Tilapäisten työnantajien TyEL-​maksu on 26,12 % ja se on kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä samansuuruinen. 

Työntekijän ikä 

Työntekijän eläkevakuutusmaksu   

17–52

7,15 %

53–62

8,65 %

täyttänyt 63

7,15 %

Työntekijän osuus eläkevakuutusmaksusta on sama kuin vuonna 2023. Työntekijä maksaa korotettua maksua 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta. 68-vuotiaille ja sitä vanhemmille ei kartu eläkettä, eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja.

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2024 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia. Maatalousyrittäjien keskimääräinen vakuutusmaksuprosentti on noin 14,0 prosenttia vuonna 2024. Myös apurahansaajat vakuutetaan MYEL:n mukaan. MYEL:n vakuutusmaksu nousee tulojen kasvaessa ja 53-62 vuotiailla maksua korotetaan.  

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!