Ansiotulojen verot ja maksut 21.12.2023

Sairausvakuutusmaksut 2024

Sairausvakuutusmaksut laskevat vuodesta 2023. 


Vakuutetun sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu on 0,51 prosenttia verotettavasta ansiotulosta vuonna 2024.


Verotettavista eläke- ja etuustuloista sairaanhoitomaksu määrätään korotettuna, jolloin se on 1,48 prosenttia.


Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua maksetaan iästä riippumatta.


Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,01 prosenttia palkka- tai yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- tai yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 16 499 euroa. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 16 499 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.


Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien (YEL) maksama lisärahoitusosuus on 0,22 prosenttia eli maksu on yhteensä 1,23 prosenttia vuonna 2024.


Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei peritä alle 16-vuotiailta eikä 68 vuotta täyttäneiltä.


Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2024 on 1,16 prosenttia palkoista. Vuonna 2023 maksu oli 1,53 prosenttia. Alle 16-vuotiaiden ja 68 vuotta täyttäneiden palkoista ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!