Verovähennykset henkilöverotuksessa 21.3.2022

Matkakuluvähennys 2022

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtäviä vähennyksiä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022. Verovelvolliset voivat hakea muutosta ennakonpidätysprosenttiin korotuksen perusteella 1.7.2022 alkaen.

Matkakuluvähennyksen enimmäismäärää nousee 7 000 eurosta 8 400 euroon.  

Matkakuluvähennyksen muutoksia sovelletaan koko vuoden 2022 verotuksessa eli takautuvasti vuoden 2022 alusta asti.

Kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä matkakuluvähennys lasketaan verotuksessa seuraavasti käytettäessä verovelvollisen omaa tai hallinnassa olevaa kulkuneuvoa:

Kulkuneuvo Vähennyksen määrä
auto 0,30 €/km
moottoripyörä  0,17 €/km
mopo 0,10 €/km
polkupyörä 98,00 €/vuosi
luontoisetuauto (käyttöetuauto) 0,24 €/km

Verovelvollisen käyttäessä matkaansa muuta kuin edellä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella. 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!