Metsäverotus 10.1.2024

Metsätalouden tulojen verotus

Verotettavat puunmyyntitulot verotetaan rahojen saantivuonna. Puun myyntitulojen verotus perustuu todellisiin tuloihin ja menoihin . Metsänomistaja saa vähentää kaikki metsätalouden harjoittamisesta ja puukaupoista syntyneet menot.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki