Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Metsäverotus 11.1.2023

Metsätalouden veroilmoituksen palautus


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2022  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta


Kenen vastuulla veroilmoituksen antaminen on?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat. Metsäyhtymän puolesta annetaan yksi yhteinen metsäveroilmoitus. Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää.

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat.

Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja.

Jollei veroilmoitusta anneta ajoissa, seurauksena on yleensä joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Tämä riippuu siitä, missä vaiheessa ilmoitus lopulta annetaan.

Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2022 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Miten veroilmoitusvelvollisuus täytetään?

Veroilmoitus kannattaa antaa sähköisesti Omaverossa. Lisätietoja ja tarkempia ilmoitusohjeita saat esimerkiksi osoitteesta vero.fi/veroilmoitus/2C. Ilmoittaminen verkossa kannattaa, koska veroilmoituspohjassa ovat silloin valmiina esimerkiksi edellisen vuoden menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot. Omavero myös esimerkiksi laskee kalustosta suurimman mahdollisen poiston automaattisesti. Nämä toiminnallisuudet vähentävät virheiden mahdollisuutta. Mahdollisuus veroilmoituksen antamiseen Omaverossa avautuu 13.1.2023.

Metsäyhtymä ja kuolinpesä voivat antaa veroilmoituksen Omaverossa vain, jos näiden asianhoitajalla on Suomi.fi-valtuudet. Kuolinpesällä sähköinen asiointi edellyttää y-tunnusta.

Veroilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon paperilomakkeilla.

Verohallinto ei lähetä enää metsätalouden veroilmoitusta postitse keväällä 2023. Kuolinpesät ja verotusyhtymät saavat kuitenkin ilmoituksen edelleen postitse.

Kaikille metsätalouden harjoittajille lähetetään lisäksi kirje, jossa kerrotaan ilmoittamisen määräpäivistä ja ilmoittamisen tavoista Veroilmoituslomakkeita voi tulostaa itse Verohallinnon verkkosivuilta tai ne voi tilata Verohallinnolta numerosta 029 497 030.

Ilmoitettavien tietojen pitää perustua muistiinpanoihin.

Mitä lomakkeita pitää antaa, jos ilmoitan paperilla?

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitetaan tuloverotiedot 2C-lomakkeella. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella.

Verohallinto saa tiedon verotusyhtymien osakkaiden metsämaiden omistusosuuksista suoraan Maanmittauslaitokselta. Jos metsätilan omistustiedoissa kuitenkin on puutteita, mahdolliset muutokset ja virheet korjataan kiinteistöveroilmoituksella.

Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista), jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja.

Muista allekirjoittaa kaikki veroilmoituslomakkeet, jos annat veroilmoitukset paperilla.

Mistä lomakkeet löytyvät? 

Helpoiten löydät veroilmoituslomakkeet menemällä Verohallinnon internetsivuille. Syötä suurennuslasilla merkittyyn Haku-toimintolaatikkoon etsimäsi lomakkeen numero, esimerkiksi 2C. Tämä hakutoiminto tuo etsimäsi lomakkeen ja sen täyttöohjeet.

Milloin veroilmoitus pitää antaa?

Veroilmoituksen palautuspäivät: 

  • Pelkkä metsätalous 28.2.2023
  • Jos olet lisäksi ammatin- tai liikkeenharjoittaja tai maataloudenharjoittaja 3.4.2022
  • Verotusryhmät 28.2.2023
  • Rajoitetusti verovelvolliset 23.5.2022

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Muista arvonlisäveroilmoitus!

Metsänomistajille ei lähetetä postitse arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti.

Vuoden 2021 arvonlisäverotiedot on kätevintä antaa sähköisesti Omavero-palvelussa. Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kuolinpesä ja yhtymä tarvitsee kirjautumiseen Suomi.fi-valtuudet.  Katso-tunniste ei ole enää käytössä tunnistautumistapana Omaveroon.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuden perustamisesta saat tukipalvelusta sekä puhelimitse numerosta 0295 000. 

Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessasi sovellettava verokausi on kalenterivuosi, et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä sinulla ole verovuodelta ilmoitettavaa.  Arvonlisäveroilmoitus pitää tällöinkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii.

Arvonlisäveroilmoitus pitää antaa ja arvonlisävero maksaa viimeistään 28.2.2023, jos verokausi on kalenterivuosi.


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2022  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Metsäverotus 10.3.2022

Teen kotona sekä palkkatöitä että metsätalouteen liittyviä paperitöitä – saanko molemmista työhuonevähennyksen?

Käytän kotona työhuonettani sekä metsätalouden tulojen että palkkatulojeni hankkimiseen. Kuinka paljon vähennystä voisin saada? Voinko vaatia molemmista tuloista työhuonevähennyksen tulonhankkimiskuluna?

Lue koko juttu

Metsäverotus 28.4.2022

Miten vuokratuloa verotetaan, kun vuokraan metsää tuulivoimalalle?

Vuokraan metsätilaltani maata rakennuspaikaksi tuulivoimalalle. Miten vuokratuloani verotetaan?

Lue koko juttu

Metsäverotus 15.7.2020

Mökkitontin tonttipuut myyntiin – miten kauppoja verotetaan?

Mökkitontilta myydyistä tonttipuista saatu korvaus on pääomatuloa, josta pitää maksaa veroa. Puun myyntitulosta maksetaan pääomatulon veroa 30 tai 34 prosenttia.

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Sinua saattaisi kiinnostaa

Sukupolvenvaihdoskaupat - Myyjä voi selvitä ilman veroja

Myyjää ei veroteta maatilan, metsätilan tai yrityksen kaupan perusteella luovutusvoitosta, jos kaikki huojennuksen edellytykset täyttyvät. Huojennus koskee myös alihintaisia kauppoja. Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos kaupan kohteena on maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa...

Lue lisää

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki