Yrittäjän tulojen verotus 16.11.2017

Onko pettujauhojen myynnistä saaduista tuloista maksettava veroa?

Olen innostunut tekemään pettujauhoja. Onko minun maksettava veroa, jos joku haluaa ostaa tuotetta?  Pettu, eli männyn kuoren alla oleva nila, on luonnontuote. 

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Joudut maksamaan pettujauhon myynnistä saamastasi tulosta veroa. Luonnollisesti saat vähentää jauhon valmistuksesta aiheutuneet menotkin, joten verotus riippuu siitä, teetkö voittoa jauhon myynnillä. 

Luonnontuotetulot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Tuotetta ei saa kuitenkaan jalostaa, jos mielii myydä sitä verovapaasti. Jalostetun luonnontuotteen myynnistä saatu tulo on veronalaista tuloa. 

Verohallinnon ohjeen mukaan veronalaisesta jalostetun tuotteen myynnistä on kyse esimerkiksi silloin, kun tuotteet on soseutettu, mehustettu tai makeutettu. 

Jalostamista on myös luonnontuotteiden kokoaminen myyntiä varten lahjapakkauksiin tai erilaisten tuotesekoitusten tekeminen. Jalostamista on lisäksi tuotteen pakastaminen. Jalostamista on niin ikään sienien kuivaaminen, ryöppääminen ja suolaaminen. 

Jalostamisena ei pidetä tuotteen vähäistä esikäsittelyä kuten puhdistamista ja kokoamista myyntiä varten. Vähäistä esikäsittelyä on esimerkiksi kerättyjen marjojen tai sienien puhdistaminen ja pakkaaminen rasioihin ennen myyntiä. 

Jauhon valmistaminen on siten epäilemättä jalostamiseen verrattava toimenpide. 

Jos toimit itsenäisesti, eikä kukaan maksa sinulle petun keräämisestä, kyse ei ole työsuhteessa saadusta palkkatulosta. Kyseessä on kuitenkin muu veronalainen tulo, koska teet petusta jauhoja. Luonnontuotteiden myynnistä saatu tulo on veronalaista ansiotuloa, koska se ei ole varallisuuden kerryttämää tuloa. Varallisuuden kerryttämä tulo on pääomatuloa. 

On kuitenkin vielä otettava huomioon, että laajamittainen luonnontuotteiden kerääminen ja myynti saatetaan poikkeuksellisesti katsoa myös elinkeinotoiminnaksi. Verohallinnon ohjeen mukaan tämä edellyttää lähtökohtaisesti työ- tai toimeksiantosuhteessa olevaa henkilökuntaa ja muiden elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttymistä. 

Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä arvioidaan muun muassa seuraavilla kriteereillä: toiminnan laajuus, yleisyys ja julkisuus, toiminnan itsenäisyys, taloudellinen riski sekä voiton tavoittelu ja ansiotarkoitus.  Kun elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät, luonnontuotetuloja verotetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti. 

Luonnontuotteiden myynti elinkeinotoimintana on lähtökohtaisesti myös arvolisäverollista, ja siihen sovelletaan yleistä 24 prosentin verokantaa. 

Jos tilikauden liikevaihto on enintään 15 000 euroa, arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa. Pienemmästäkin liikevaihdosta myyjä voidaan kuitenkin merkitä oman ilmoituksen perusteella arvonlisäverovelvolliseksi. Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti, jotka poimija myy sellaisenaan muualta kuin erityisestä myyntipaikasta, on myös aina arvonlisäverotonta.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!