Yrittäjän tulojen verotus 30.1.2024

Yrittäjän erilaiset tulot

Yrittäjillä on erilaisia ​​tuloja yritysmuodosta määrästä. Samalla yrittäjällä voi olla myös useampia löytämiä. Toisaalta yrittäjä voi yritystoiminnan ohessa tehdä työtäna palkansaajana työsuhteessa.

Tyypillisiä yrittäjiä ja esimerkkejä siitä saamista henkilökohtaisista tuloista eri yritysmuodoissa:

Osakeyhtiön omistaja eli osakas

- palkka ja luontoisedut

- osingot

- osakaslaina

- luovutusvoitot ja – tappiot

- korkotulo

- vuokratulo

Henkilöyhtiön (Ay ja Ky) yhtiömies

- palkka ja luontoisedut

- yhtiömiehen tulo-osuus

- luovutusvoitot ja – tappiot

- korkotulo

- vuokratulo

Toiminimi-yrittäjä eli liikkeen- tai ammatinharjoittaja

- toiminimen jaettava yritystulo

Maatalousyrittäjä ja maatalousyhtymän osakkaat

-          maatalouden jaettava yritystulo

-          luovutusvoitot ja -tappiot

Metsänomistaja ja metsäyhtymän osakkaat

-          puunmyyntitulot

-          muut metsästä saadut tulot

-          luovutusvoitot ja –tappiot

 

Yrittäjän ansiotulot ja pääomatulot

Yrittäjien tulot, kuten muidenkin luonnollisten henkilöiden tulot, jaetaan tuloverotuksessa ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Esim. osakeyhtiöstä tai henkilöyhtiöstä saatu palkka ja veronalaiset luontoisedut ovat ansiotuloa. Samoin metsänomistajan hankintatyön veronalainen osuus on ansiotuloa. Myös peitelty voitonjako osakeyhtiöstä verotetaan ansiotulona. Ansiotuloihin kohdistuu progressiivinen verotus eli veroprosentti pääsääntöisesti nousee ansiotulojen kasvaessa.

Pääomatuloja ovat esim. osakkeista ja maa- tai metsätilasta saadut luovutusvoitot, yhtiöltä saadut vuokratulot, puunmyyntitulot pystykaupassa ja osakaslaina. Pääomatulojen veroprosentti on 30.000 euroon saakka 30 % ja sen ylimenevältä osalta 34%.

Osingot ja jaettava yritystulo voivat olla ansiotuloa tai pääomatuloa tai osittain molempia riippuen tapauksesta. Niiden jakautumiseen ansiotuloksi tai pääomatuloksi vaikuttaa usein se, miten paljon nettovarallisuutta on yrityksellä, josta tulo saadaan. Mitä varakkaampi yritys, sitä enemmän pääomatuloa ja vastaavasti pääomaköyhästä yrityksestä tulo on ansiotuloa.

Aiheesta tarkemmin osiossa: Eri yritysmuotojen verotus

 

Luontoisedut

Omistamassaan osakeyhtiössä tai henkilöyhtiössä työskentelevä yrittäjä voi saada palkkaa omistamastaan yhtiöstä. Siten hän voi saada yhtiöstään myös luontoisetuja. Luontoisetujen saaminen ei edellytä rahapalkan nostamista. Omistamansa yhtiön lukuun työskentelevän osakkeenomistajan tai osakkaan yhtiöltään saamat tavanomaiset luontoisedut arvostetaan luontoisetupäätöksen mukaisesti, jos etuja on käsitelty asianmukaisesti palkkatulona kirjanpidossa ja edut on ilmoitettu tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Toiminimi-yrittäjä, maatalousyrittäjä tai metsänomistaja ei voi maksaa itselleen palkkaa eikä siten voi saada yrityksestään luontoisetuja.

 

Verovapaat henkilökuntaedut

Omistamassaan osakeyhtiössä tai henkilöyhtiössä työskentelevä yrittäjä voi saada yrityksestään verovapaita henkilökuntaetuja kuten palkattu henkilöstökin. Yrittäjä voi saada henkilökuntaedun verovapaasti myös silloin, kun yhtiössä ei hänen lisäkseen työskentele muita työntekijöitä tai hänen lisäkseen yhtiössä työskentelee vain hänen perheenjäseniään. Yhtiön henkilökunnan lukumäärällä saattaa kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa henkilökuntaedun tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta. Jotta henkilökuntaetu olisi verovapaa sen on oltava tavanomainen ja kohtuullinen.

Toiminimi-yrittäjä, maatalousyrittäjä ei ole työntekijä tai metsään. Se aiheuttaa hänelle järjestetyn henkilöstöedun kustannuksista ei ole otettuaskelpoisia verotuksessa. Maatalousyrittäjän tai toiminimi-yrittäjän järjestämästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset ovat kuitenkin mahdollisia edellytyksin vähentämiseksi elinkeinotoiminnanna.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki