Veroasioiden hoitaminen 15.2.2024

Ennakonkanto

Ennakonkanto on veronmaksun muoto, jossa verovelvollinen huolehtii itse hänelle määrätyn tuloveron maksamisesta. Ennakkoveron perusteeksi pantavaa tuloa voidaan korottaa tai alentaa yleisesti, toimiala- tai tapauskohtaisesti. Ennakkoveroa voidaan alentaa ja korottaa. Aiheeton vero poistetaan.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki