Yrityksen verovähennykset 15.2.2024

Koulutusmenot

Työntekijä ei pääsääntöisesti saa veronalaista etua työnantajan kustantamasta koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan edun vuoksi. Edellytyksenä verovapaudelle on se, että koulutettavalla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki